Årsberetning fra Alkolholreklamenævnet

I 2017 behandlede Alkoholreklamenævnet 18 sager. Igen i år kunne Alkoholreklamenævnet konstatere, at en stor del af klagerne drejede sig om alkoholmarkedsføring rettet mod børn og unge.

Børn og unge er underlagt et særligt beskyttelsesbehov grundet deres naturlige godtroenhed, og børn, unge og alkohol hører ikke sammen. Alkoholreklamenævnet har selv i de seneste år haft særlig fokus på markedsføring over for børn og unge, og det er Nævnets ønske aktivt at bidrage til et bredt kendskab, hvor både privatpersoner og erhvervsdrivende er opmærksomme på retningslinjerne. Det er Alkoholreklamenævnets holdning, at dette kan medvirke til en forbedret alkoholkultur i Danmark.

Alkoholreklamenævnet har oplevet en stigning i antallet af henvendelser fra erhvervsdrivende, som er opmærksomme på retningslinjerne om alkoholmarkedsføring, og som ønsker vejledning i forbindelse med forestående markedsføringstiltag. Nævnet har ikke kompetence til at give bindende forhåndsbeskeder, men hilser henvendelserne meget velkomment og er interesseret i generelt at vejlede de erhvervsdrivende. Som noget nyt arbejder Alkoholreklamenævnet i den forbindelse på at udvikle en kvikguide, der skal hjælpe de erhvervsdrivende med fortolkning af Retningslinjerne. Det er forventningen, at kvikguiden lanceres i 2018. Desuden har Alkoholreklamenævnet oprettet en Facebook-side for at øge kendskabet til Nævnet både blandt forbrugere og de erhvervsdrivende.

Alkoholreklamenævnets regelsæt er udtryk for en ansvarlig selvregulering. Heldigvis er der en klar tendens til, at de erhvervsdrivende, der modtager kritik fra Alkoholreklamenævnet, straks retter sig efter afgørelsen. Respekten for retningslinjerne er en vigtig del af arbejdet for en bedre alkoholkultur. Desværre sker det, at en erhvervsdrivende fortsætter sin markedsføring på trods af Alkoholreklamenævnets kritik. Dette er selvfølgelig helt uacceptabelt, og Alkoholreklamenævnet har derfor valgt at indføre en monitoreringsperiode, hvor der særligt holdes øje med, at erhvervsdrivende, der har modtaget kritik, i sin efterfølgende markedsføring, respekterer Nævnets afgørelse. Finder Alkoholreklamenævnet overtrædelser af retningslinjerne eller den trufne afgørelse, vil Nævnet straks reagere. Det kan Nævnet gøre ved at tage sagen op igen eller oversende sagen til Forbrugerombudsmanden.

Nævnet overdrog i 2017 - for kun tredje gang i Nævnets historie - en sag til Forbrugerombudsmanden med anmodning om, at Forbrugerombudsmanden tog sagen op til behandling efter markedsføringslovens regler. Henvisningen skete, da den erhvervsdrivende ikke havde rettet op på sin markedsføring i overensstemmelse med Alkoholreklamenævnets kritik.

Læs hele årsberetningen