Ny vejledning om mærkning af vin og spiritus

En helt ny vejledning af 28. juni 2017 om mærkning af vin og spiritus fra Fødevarestyrelsen er nu klar.

Vejledningen beskriver den række af særlige regler, der gælder for mærkning af vin og spiritus, og ligger ud over eller supplerer de almindelige regler om mærkning af fødevarer. Vejledningen er rettet både til branchen og kontrollen. Det er hensigten, at vejledningen om mærkning af vin og spiritus løbende vil blive opdateret og ajourført bl.a. på basis af de erfaringer, der høstes ved anvendelsen af vejledningen.

VSOD vil løbende holde medlemmerne orienteret, når der sker ændringer.

Vejledningen kan hentes på Fødevarestyrelsens hjemmeside her