Sommeren er grænsehandelstid

4 ud af 10 danskere forventer at køre over grænsen denne sommer for bl.a. at grænsehandle vin og spiritus.

Når man spørger danskerne, hvilke varer de forventer at grænsehandle i Tyskland i løbet af sommeren, svarer over halvdelen, at de vil købe vin, og en tredjedel svarer, de vil købe spiritus.

SKAT opgør løbende omfanget af grænsehandlen. I den seneste opgørelse over år 2015 blev omsætningen af danskernes køb af nydelsesmidler opgjort til ca. 4 mia. kr. Heraf er der tale om ca. 800 mio. kr. alene på vin og spiritus.

Læs Dansk Erhvervs analysenotat Sommeren er grænsehandelstid her