Virtuel Generalforsamling 2021

På den ordinære generalforsamling, som er foreningens højeste myndighed, er den vedtægtsbestemte dagsorden følgende:

1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab og budget for det kommende år til godkendelse
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af bestyrelse
6. Valg af revisor
7. Eventuelt

 

Tilmelding