Webinar: Overgangsordningen i den nye ferielov

Danmark har fået en ny ferielov. Loven blev vedtaget den 25. januar 2018 og træder i kraft den 1. september 2020.

I den nye ferielov overgår vi til samtidighedsferie i stedet for det forskudte optjenings- og ferieår vi kender i dag. Derudover vil ferieåret i stedet gå fra 1. september til 31. august. Dette medfører et behov for nogle overgangsregler, der allerede får virkning for ferie optjent i 2019.

Reglerne i den nye ferielov er gennemgået på et tidligere webinar. Dette webinar vil derfor alene omhandle overgangsreglerne.

Læs mere og tilmeld dig her.