Destillerier


DANSKE DESTILLERIER & SPIRITUSPRODUCENTER (DDSP)

I foråret 2019 samledes 33 danske destillerier og spiritusproducenter under vingerne af VSOD, for at skabe fælles front omkring denne voksende branches fælles udfordringer og muligheder.

Få brancher i verden har evnet som spiritusbranchen at skabe et sandt broderskab på tværs af ellers konkurrerende virksomheder. Både i Skotland, Irland og USA hjælper destillerier hinanden, deler erfaring, viden og røverhistorier. Det sker også netop nu i hele Danmark, og med dannelses af DDSP under VSOD er denne udvikling blevet styrket - i den grad.

Få brancher er fordoblet i antal virksomheder på det sidste år, men det er antallet af destillerier og spiritusproducenter i Danmark. Det er intet mindre end utroligt, taget i betragtning, hvor hårdt og kapitalkrævende det er er at starte op – og siden skabe en bæredygtig forretning.

Eftersom de fleste destillerier og spiritusproducenter i dag deler både udfordringer og mål, giver det god mening at stå sammen om at overkomme mange af udfordringerne i fællesskab, før end man hver især succesfuldt vil kunne forfølge og opnå sine langsigtede individuelle forretningsmål.

Vi kan se på netværket af de danske restauranter, som sammen har fået det nye nordiske køkken til at blomstre op og opnå høj international anseelse, som forbillede og kilde til inspiration.

De hundredvis af anerkendelser, dansk spiritus allerede har vundet gennem medaljer fra konkurrencer, stjerneanmeldelser og stigende salg både herhjemme og i udlandet, er ikke nok. Dansk spiritus var indtil for få år siden akvavit – og kun akvavit - hvis det store udland da overhovedet kendte til det. Skal dansk spiritus vokse sig rigtig stor og opnå bredere anerkendelse (og det skal det – også akvavit!) både herhjemme og internationalt, vil det kræve sammenhold og en enighed om fokus på kvalitet og fælles værdier for danske dråber.

De bygges nu op i VSOD, hvor de Danske Destillerier & Spiritus Producenter organiserer sig.

Kontakt:

Kim Møller-Elshøj (Formand DDSP)

+45 61334181

kim@nyborgdestilleri.dk

 

ENGLISH

 

DANISH DISTILLERS & SPIRIT PRODUCERS (DDSP)

In the Spring of 2019, 33 Danish distilleries and spirit producers joined forces under the wings of VSOD, to stand together against the challenges facing this booming industry – and to unlocks its potential.

Few industries in the world have managed to build a true brotherhood across otherwise competing businesses. Both in Scotland, Ireland and the USA distillers help each other, share experiences, knowledge and stories, with open hearts and open ears.

Few industries have doubled in numbers within a year, but that is the case for the number of distilleries and spiritproducers in Denmark. This is no less that incredible, considering how demanding - in every way - it is to start such a business and no less make it sustainable.

As most distilleries and spiritproducers today share both challenges and objectives, it makes good sense to join forces to solve that which is shared; before pursuing and achieving individual one's company's individual goals. We agree on focusing on quality and a shared set of values for Danish spirits.

This is playing out now in VSOD, where the Danish distilleries and spirit producers are organising themselves.

Contact:

Kim Møller-Elshøj (Chairman, DDSP)

+45 61334181

kim@nyborgdestilleri.dk