15-årige bør ikke servere alkohol

VSOD mener ikke, der skal laves ændringer af loven om restaurationsvirksomhed og alkoholbevillinger mv. Som det fremgår af VSOD's høringssvar af 2. november 2016, mener VSOD, at de eksisterende aldersgrænser bør bibeholdes.

Læs høringssvaret