Debatindlæg og åbent brev til regeringen

VSOD har sammen med 15 andre organisationen, som er en del af Danmarks oplevelsesindustri, skrevet dette debatindlæg som i dag er i Børsen. VSOD har valgt at stå sammen med andre organisationer, i stedet for at gå alene med sådanne budskaber, da det øger chancen for at blive bragt i medierne og øger chancen for opmærksomhed hos politikerne.


Debatindlægget er opfølgning på et åbent brev som er sendt til regeringen, som kan læses her.


Med venlig hilsen

Carsten Suhrke 
Formand VSOD


Debatindlæg

Kære regering.

Tak for jeres velvilje i forhold til at indføre et digitalt coronapas, der giver dokumentation for, at borgere er coronafri. Det er vigtigt, at et sådan pas ikke kun målrettes rejser, men også mod, at vigtige brancher i oplevelsesindustrien åbnes tidligere for smittefrie borgere, end det ellers ville være tilfældet – hvilket giver andre brancher et styrket økonomisk grundlag at åbne på.

Det digitale coronapas bør rumme oplysninger om 1) Dato for vaccination, 2) Dato for negativ test samt 3) Dato for senest påvist coronasmitte, og dermed dokumentation for antistoffer i blodet. Med en tredelt løsning kan alle borgere drage nytte af et coronapas - også de gravide, ammende, unge under 16 år samt borgere, som ikke kan eller ønsker at lade sig vaccinere.

Det digitale coronapas vil være et certifikat, der dokumenterer den information, som sundhedsvæsenet allerede er i besiddelse af. I det digitale coronapas er oplysningerne blot samlet i en digital og valideret løsning. I tilknytning til coronapasset bør der være sanktionering, der har en præventiv virkning i forhold til bedrageri.

Et digitalt coronapas er et vigtigt redskab i et genåbnet samfund, hvor borgere igen kan rejse og tage til koncerter, sportsbegivenheder eller en af sommerens festivaler. Og hvor oplevelsesindustrien og alle dens leverandører igen kan bidrage til vækst, omsætning og arbejdspladser.

Det er vigtigt, at et digitalt coronapas i videst muligt omfang udformes i et format, der er internationalt anerkendt, så det kan benyttes både i og uden for Danmark.

Udarbejdelse af et digitalt coronapas må naturligvis ikke forsinke genåbningen. Hvis smittetal eller andre faktorer giver mulighed for genåbning, bør det ske, uden at fremkomsten af coronapasset afventes. Ligeledes skal det sikres, at et digitalt coronapas ikke er anledning til at fjerne det økonomiske sikkerhedsnet under virksomhederne før forretningen kan køre forsvarligt. Og selvfølgelig bør brugen af coronapasset afvikles, når omstændighederne tillader dette.

 

Venlig hilsen

16 organisationer

 

Jakob Brandt, adm. direktør, SMVdanmark

Lars Ramme Nielsen, chef for turisme og oplevelsesøkonomi, Dansk Erhverv

Torben E. Hoffmann Rosenstock, direktør, Danske Restauranter og Caféer

Esben Marcher, sekretariatschef, Dansk Live

Jens Munk Ebbesen, områdedirektør, Landbrug & Fødevarer

Carsten Suhrke, formand, V.S.O.D.

Kirsten Munch Andersen, politisk direktør, HORESTA

Claus Thomsen, direktør, Divisionsforeningen

Søren Kragelund, formand, Forening for Forlystelsesparker

PH Jakobsen, direktør, Brancheforeningen af musik- og underholdningsbureauer

Jacob K. Clasen, viceadm. direktør, Danske Rederier

Lars Thykier, adm. direktør, Danmarks Rejsebureau Forening

Leif Nielsen, branchedirektør, Dansk Industri Fødevarer

Sune K. Jensen, chef for turisme og oplevelsesøkonomi, Dansk Industri

Jens Müller, formand, Danske Destinationer

Niels Hald, direktør, Bryggeriforeningen