Er du klar til Brexit?

Den 30. marts 2019 kan Storbritannien være helt ude af EU. Vi håber og tror fortsat, at en aftale om både en overgangsperiode og senere om en frihandelsaftale er mulig, men der er en reel risiko for, at Storbritannien allerede den 30. marts 2019 kan falde helt ud af EU og blive et tredjeland med de forstyrrelser og problemer, det kan give i forhold til toldtjek, forsyningskæder, kontrakter med mere.

Virksomheder vil være udsat for forskellige udfordringer i forbindelse med Brexit, og det er naturligvis op til hver enkelt virksomhed at vurdere risikovillighed og risikoen for, at forhandlingerne reelt ender i ”no deal”. Vores vurdering er, at det mest fornuftige er at forberede sig på det værste og håbe på det bedste.

Dansk Erhverv har derfor oversat og tilpasset en Brexit-tjekliste med 18. punkter fra vores gode kolleger i det tyske handelskammer (DIHK). Denne liste kan bruges som inspiration til at få afdækket, hvordan et hårdt Brexit/”no-deal” kan komme til at påvirke din virksomhed. Den er særligt rettet mod varerkøbere og -sælgere, men flere virksomheder kan hente inspiration i tjeklisten.

Dansk Erhverv har desuden bidraget til Erhvervsministeriet og Udenrigsministeriet om at skabe en mere omfattende og detaljeret Brexit-rådgivning for danske virksomheder.

Mere generel information om Brexit kan findes på regeringens Brexit-hjemmeside.

Brexit-tjekliste kan hentes her.

Læs mere om Brexit her.

Hvad betyder Brexit for fødevarevirksomheder?
For danske fødevarevirksomheder kan Brexit blandt andet betyde:

  • Ved fortsat salg af varer til eller fra Storbritannien skal en fødevarevirksomhed, der hidtil kun har handlet med EU-lande (samhandel), ændre sin registrering hos Fødevarestyrelsen til også at omfatte import fra tredjelande eller eksport til tredjelande.
  • Ved eksport til tredjelande kan myndighederne i modtagerlandet (her Storbritannien) stille krav om, at Fødevarestyrelsen skal udstede eksportcertifikater. Dette er endnu ikke afklaret, det vil blandt andet afhænge af, om der bliver forhandlet en udtrædelsesaftale på plads, og hvilken overgangsordning den kommer til at indeholde.
  • Ved import af animalske fødevarer fra tredjelande skal der udføres veterinær grænsekontrol af Fødevarestyrelsen på et godkendt grænsekontrolsted. Importen skal altid forhåndsanmeldes til grænsekontrolstedet.

Læs mere på Fødevarestyrelsens side om Brexit for fødevaresektoren (opdateres løbende).