Importstatistik 2017

Den danske bruttoimport af spiritus og likør var i 2017 på 15,3 mio. liter ren alkohol, hvilket er et mindre fald på blot 1 pct. i forhold til 2016. Heraf blev 5,8 mio. liter reeksporteret, således at nettoimporten lå på knap 9,5 mio. liter i 2017. Vodka er fortsat øverst med 2,0 mio. liter i nettoimport, svarende til 21 pct. af nettoimporten af spiritus, jf. figur 2. Årets store omtaleemne, gin, havde en vækst på hele 16 pct. i forhold til 2016.

Danmark importerede i 2017 155 mio. liter vin, hvilket svarer til et fald på 11,5 pct. i forhold til 2016. Ca. 10 pct. af bruttoimporten blev reeksporteret, hvormed den danske nettoimport af vin var på knap 140 mio. liter i 2017. Her bemærkes, at nettoimporten ikke er lig forbruget i Danmark. Det kraftige importfald må tilskrives et fald af vin, der tidligere var i transit, inden det efterfølgende er blevet reeksporteret. Det understøttes bl.a. af at SKAT i 2017 blot opkrævede 4 pct. mindre i vinafgifter end i 2016.

Ligesom i de seneste år toppes bruttoimporten af vine fra Italien, som udgør 22 pct., mens Chile fastholder andenpladsen og udgør 13 pct. af vinimporten. Spanien og Sydafrika følger fortsat tæt efter, jf. figur 1 nedenfor. Ca. 66 pct. af vinimporten udgøres fortsat af rødvin, med italiensk rødvin som den klare favorit, mens hvidvin udgør 34 pct. med Chile i spidsen. Knap 60 pct. af importen var på flaske, mens resten var bulkimport, hvilket er en mindre forskydning i forhold til 2016.

Faldet i vinimporten har påvirket alle de store lande. I 2017 faldt importen fra Chile med hele 18 pct., Frankrig, Spanien og Sydafrika faldt med godt 14 pct. i forhold til 2016. Italien endte med en tilbagegang på 5 pct. men holder fast i førstepladsen som danskernes favorit vinland. Tyskland oplevede et fald på 10 pct. i forhold til 2016. Kun USA kunne præstere en mindre fremgang på 6 pct. med blot en samlet andel af vinimporten på knap 4 pct.

Som medlem af VSOD kan man gratis downloade hele importstatistikken her.