Ny afgiftsanalyse

VSOD’s nye afgiftsanalyse for 1. halvår 2015 viser, at danskerne betalte knap 910 mio. kr. i afgifter til statskassen i 1. halvår 2015 i forbindelse med køb af vin og knap 580 mio. kr. ved køb af spiritus. Det svarer til, at der blev solgt ca. 3,8 mio. liter spiritus, målt i liter ren alkohol, og 75 mio. liter vin i Danmark i 1. halvår 2015. Dermed blev der solgt 2 pct. mindre vin i 1. halvår 2015 end året før, men der kom 3,6 pct. flere afgiftskroner i statskassen. Dette skal tilskrives, at vinafgiften per 1. januar 2015 steg med 5,5 pct. Dermed er vinafgiften steget med 89 pct. siden 2010. De høje danske afgifter fører til grænsehandel, og ifølge Dansk Erhverv går statskassen glip af yderligere knap en mia. kr. årligt i afgiftsprovenu på grund af grænsehandel.

 Samlet set har danskerne betalt 1,5 mia. kr. i vin- og spiritusafgifter i 1. halvår 2015, hvilket er 6,4 pct. mere end samme periode året før, hvilket primært skyldes den øgede vinafgift. Dertil kommer afgift på vin- og spiritusemballager, der beløb sig til knap 110 mio. kr. i 1. halvår 2015 og 14 mio. kr. i afgifter for alkoholsodavand.

Du kan som medlem af VSOD læse afgiftsanalysen 1. halvår 2015 gratis på medlemssiden. Den koster kr. 2.500 ekskl. moms for ikke-medlemmer.