Status på VI 1-dokumenter

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/4661) trådte i kraft den 31. marts 2020. Der har siden hersket usikkerhed om, hvorvidt bestemmelserne i denne forordning også er gældende for import af vin, og om vin dermed kan toldbehandles på baggrund af kopier af de originale dokumenter (VI 1-dokumenter).

På grund af den usikkerhed, der har været om de gældende regler, vil Fødevarestyrelsen tillade, at partier af vin, der efter den 31. marts 2020 er ankommet til Danmark eller er afskibet fra tredjelande til Danmark kan toldbehandles på baggrund af kopier af de originale dokumenter (VI 1-dokumenter), eller for Sydafrikas vedkommende VI 1-dokumenter, der er verificeret med en QR-kode. Dette gælder kun for sendinger, der er afskibet frem til og med dags dato. For partier, der er afskibet til Danmark efter dags dato vil herefter gælde, at toldbehandling alene kan ske på baggrund af de originale dokumenter (VI 1-dokumenter).

De nærmere procedurer for de partier, der er omfattet af den periode, hvor toldbehandling kan ske på baggrund af kopier af de originale dokumenter eller dokumenter med QR-kode, (VI 1-dokumenter), vil blive udarbejdet i samarbejde med Toldstyrelsen, og vil som udgangspunkt blive identisk med de procedurer, der er fastsat i forordning (EU) 2020/466.

Fødevarestyrelsen er fortsat i dialog med Kommissionen om situationen, og den procedure, der gælder efter dags dato, vil blive justeret, hvis der kommer nye udmeldinger fra Kommissionen.

  1. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/466 af 30. marts 2020 om midlertidige foranstaltninger til begrænsning af risici for menneskers, dyrs og planters sundhed og dyrevelfærden i forbindelse med visse alvorlige forstyrrelser i medlemsstaternes kontrolsystemer som følge af coronavirussygdommen (covid-19).

Her finder I Procedure ved import af vin gældende for vin afskibet senest 16. juni 2020, som refereret til i ovenstående.

Opklarende spørgsmål i forhold til forhåndsanmeldelsen på e-mail. Skal denne komme direkte fra importørerne, eller må speditører gerne anmelde på vegne af importørerne? Det kunne eksempelvis være ved at have den enkelte importør i CC på den fremsendte e-mail? 

Svar: Der er ikke noget i vejen for speditøren varetager denne procedure. Men det er i så fald nødvendigt, at speditøren i mailen angiver importørvirksomheden. Procedure justeres således, at det at det ikke er afskibningstidspunktet, men aftaletidspunktet, der er afgørende for om partiet er omfattet af den midlertidige undtagelse fra krav om kontrol på basis af originale dokumenter.

 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til:

Erik Krabbe Andersen

Fuldmægtig, cand. agro. │ Kemi og Fødevarekvalitet

+45 72 27 69 00   | fvst.dk/kontakt  

Miljø- og Fødevareministeriet

Fødevarestyrelsen | Stationsparken 31-33 | 2600 Glostrup | Tlf. +45 72 27 69 00 | fvst.dk/kontakt | www.fvst.dk