Statusrapport – Food Policy Committee

Under ”mærkningsforordningen” er ingrediens- og næringsoplysninger for alkoholholdige drikkevarer et emne, som Kommissionen har arbejdet sammen med branchen om for at finde en løsning på.
 
Status
Selvom alkoholholdige drikkevarer i dag er undtaget fra mærkningsforordningen, giver forordningen virksomheden/producenten mulighed for frivilligt at oplyse deres ingredienser og for en frivillig ernæringsdeklaration, som begrænses til energiværdien. Artikel 41 i mærkningsforordningen tillader også medlemsstaterne at opretholde nationale foranstaltninger med hensyn til notering af ingredienser af alkoholholdige drikkevarer i afventning om vedtagelsen af harmoniserede EU-regler.

I rapporten hedder det:

  • Nogle medlemsstater underretter nationale foranstaltninger vedrørende næringsdeklarationen for alkoholholdige drikkevarer. Sådanne nationale initiativer bidrager til en øget risiko for markedsfragmentering. 
  • Listen over ingredienser og næringsdeklarationen er nøgleinformationsoplysninger, der hjælper forbrugerne med at træffe mere informerede og sundere valg.
  • Der blev ikke fundet objektive grunde til at begrunde manglende information om indholdsstoffer og næringsoplysninger.
  • Den berørte økonomiske sektor er i stigende grad parat til at reagere på forbrugernes forventninger, som det fremgår af udvidelsen af frivillige initiativer, der er udviklet til on or off label.

I marts 2018 har vin-, øl-, spiritus- og cider-sektoren sammen med landbrugsorganisationen COPA -COGECA udgivet et selvregulerende forslag. Hvis den selvregulerende tilgang, der foreslås af industrien, betragtes som utilfredsstillende, vil Kommissionen herefter indlede en konsekvensanalyse for at gennemgå andre tilgængelige muligheder, herunder vedtagelse af lovgivning.

Forslaget er udarbejdet som et fælles engagement for alle sektorer (generelle principper) og sektorspecifikke bilag, der fastsætter gennemførelsesbestemmelser.

Hovedpunkterne i aftalen er:

  • Oplysninger, der skal angives på etiketten og/eller online (QR-koder, weblinks på etiketten).
  • Per 100 ml + mulighed for at angive pr. genstand.
  • Mulighed for kun at indikere energiværdi (fuld ernæringsdeklaration).
  • Bestemmelser for ingredienser er op til den enkelte sektor.
  • Fælles rapportering i 2021 - sektorrapportering i mellemtiden.

Muligheden for at alkoholproducenterne kan levere informationen online i stedet for på etiketten har rejst meget kritik fra sundheds- og forbrugerorganisationer.

Europa-Kommissionen har ikke officielt reageret på dette forslag, men sundhedskommissær M. Andriukaitis har sagt i et brev til medlemmerne, at han var skuffet over forslaget.

Hvad nu?
Når Europa-Kommissionen er klar med sine synspunkter om selvreguleringsforslaget, vil VSOD informere sine medlemmer.