Dansk Erhverv sætter fokus på grænsehandlen

Høje danske afgifter skubber handlen med nydelsesmidler ud over Danmarks grænser samtidig med, at de danske butikker og grossister er vidner til et voksende skyggemarked af varer, der importeres uden om det danske moms-, afgifts- og fødevarekontrolsystem.

Dansk Erhverv mener, at det er bekymrende, at danske virksomheder i dag står i en så urimelig og skævvredet konkurrencesituation, hvor særligt virksomheder syd for grænsen eller velorganiserede illegale bagmænd høster fordelene. Disse virksomheder tjener penge på ikke at være underlagt - eller ved bevidst at undgå - et afgiftssystem, der er ulogisk, bureaukratisk og ikke mindst administrativt tungt at håndtere.

Derfor er det afgørende, at der tages et opgør med afgifterne nu. Og første skridt er at annullere den planlagte prisindeksering på slik og chokolade, vin, alkoholsodavand og konsumis, da indekseringen blot vil skabe et yderligere incitament til grænsehandel og illegal handel.

I en ny publikation om afgifterne fortæller nogle af Dansk Erhvervs medlemmer og brancheforeninger om de konkurrencemæssige skævvridninger, som de høje afgifter skaber.

Læs blandt andet, hvordan CULT, Sügro, Frellsen Chokolade, Scan Choco, De Samvirkende Købmænd, Vin- og Spiritus Organisationen i Danmark og Min Købmand i Sønderborg oplever konsekvenserne af afgifterne.

Se kataloget her