VSOD Vin og Spiritus Organisationen i Danmark Vin og Spiritus Organisationen i Danmark

 
 
 
 
 
 

DET GØR VSOD

VSOD er en brancheorganisation for vin- og spiritusimportører og -grossister i Danmark. Vores medlemmer står for langt størstedelen af Danmarks samlede import af vin og spiritus samt for produktion af vin, frugtvin og spiritus.

VSOD er branchens politiske talerør over for myndigheder, Folketinget og i EU. Vi rådgiver medlemmerne, hvor der måtte opstå spørgsmål i forbindelse med virksomhedernes daglige arbejde, og vi oplyser via nyhedsmails medlemmerne om væsentlige regler, politiske udviklinger, arrangementer og andre forhold af betydning for branchen.

VSOD udarbejder tilmed analyser og statistikker til vores medlemmer på baggrund af data fra bl.a. Danmarks Statistik og SKAT.

Læs mere om VSOD

GENERALFORSAMLING

Årets generalforsamling i VSOD afholdes på Børsen tirsdag den 5. april kl. 14.00-16.30.

Vi vil få besøg af et par oplægsholdere, hvor det ene navn allerede er på plads. Cheføkonom Steen Bocian fra Dansk Erhverv kommer og fortæller om den generelle økonomiske situation.

Indkaldelse med dagorden samt det endelige program udsendes senere – men sæt allerede nu kryds i kalenderen!

 

NY AFGIFTSANALYSE

VSOD’s nye afgiftsanalyse for 1. halvår 2015 viser, at danskerne betalte knap 910 mio. kr. i afgifter til statskassen i 1. halvår 2015 i forbindelse med køb af vin og knap 580 mio. kr. ved køb af spiritus. Det svarer til, at der blev solgt ca. 3,8 mio. liter spiritus, målt i liter ren alkohol, og 75 mio. liter vin i Danmark i 1. halvår 2015. Dermed blev der solgt 2 pct. mindre vin i 1. halvår 2015 end året før, men der kom 3,6 pct. flere afgiftskroner i statskassen. Dette skal tilskrives, at vinafgiften per 1. januar 2015 steg med 5,5 pct. Dermed er vinafgiften steget med 89 pct. siden 2010. De høje danske afgifter fører til grænsehandel, og ifølge Dansk Erhverv går statskassen glip af yderligere knap en mia. kr. årligt i afgiftsprovenu på grund af grænsehandel.

Samlet set har danskerne betalt 1,5 mia. kr. i vin- og spiritusafgifter i 1. halvår 2015, hvilket er 6,4 pct. mere end samme periode året før, hvilket primært skyldes den øgede vinafgift. Dertil kommer afgift på vin- og spiritusemballager, der beløb sig til knap 110 mio. kr. i 1. halvår 2015 og 14 mio. kr. i afgifter for alkoholsodavand.

Du kan som medlem af VSOD læse afgiftsanalysen 1. halvår 2015 gratis her. Den koster kr. 2.500 ekskl. moms for ikke-medlemmer.

GODA – GOD ALKOHOLKULTUR

Foreningen GODA har til formål at fremme den gode alkoholkultur for derigennem at modvirke misbrug. Foreningen har bl.a. udarbejdet undervisningsprogrammer målrettet folkeskoler, ungdomsklubber og gymnasier, guidelines til forældre med teenagere og iværksat kampagner mod spritkørsel og for trygt natteliv. GODA finansieres af VSOD og VSOD's medlemmer.

Læs mere om VSOD og GODA

 

Vin og Spiritus Organisationen i Danmark
Børsen, 1217 København K

Telefon 3374 6000
E-mail vsod@vsod.dk

Sekretariatschef Marie Louise Thorstensen
Telefon 3374 6729 | E-mail mlt@danskerhverv.dk

Sekretær Katja Helena Rohde Olsen
Telefon 3374 6187 | E-mail kro@danskerhverv.dk

 

design by michael stilborg | the danish chamber of commerce © 2013