Brandsikkerhed


Brandsikkerhed for vin- og spiritusoplag, fremstilling, blanding & aftapning.

Vejledningen forklarer brandsikkerhed og relevante termer, der anvendes af beredskabsmyndighederne og branchen, samtidig med at være relaterbar og praksisnær for virksomheder, der fremstiller, blander, aftapper og oplagrer vin- og spiritus.

Den beskriver endvidere selve myndighedsprocessen – hvad skal der ansøges om, hvornår i opstarts-/ udvidelsesprocessen skal der ansøges, til hvem sender man ansøgningen og hvad skal denne indeholde. Hvad kan man selv klare, og hvornår kan det give mening at kontakte en kompetent rådgiver.

Denne branchekode omhandler håndtering af brandreglerne gældende for området – der er tale om en vejledning og ikke lovgivning. Enhver virksomhed, kan vælge at følge principperne og praksis inden for denne vejledning, det gælder også for allerede opførte bygninger eller produktionsanlæg. Denne vejledning kan også være nyttigt ved planlægning af betydelige ændringer eller udvidelser af eksisterende virksomheder.

Du skal være opmærksom på, at denne vejledning ikke træder i stedet for de til enhver tid gældende regler på området, og hvor der måtte opstå tvivl om fortolkning, vil det altid være reglerne, som er gældende.

Vejledningen har været til gennemsyn hos Beredskabsstyrelsen, som har fundet indholdet i overensstemmelse med beredskabslovgivningen. Beredskabsstyrelsen har alene vurderet vejledningen, som den foreligger, og har ikke taget stilling til, om den dækker samtlige relevante emner under det pågældende område.

Der er også indarbejdet kommentarer fra Beredskabsstyrelsen.

Hent branchekode her.