Ansvarlighed


VSOD har siden 1995 finansieret foreningen GODA, som har til formål at fremme den gode alkoholkultur for derigennem at modvirke og reducere misbrug. Foreningen har gennem tiden udarbejdet undervisningsprogrammer målrettet folkeskoler, ungdomsklubber og gymnasier, guidelines til forældre med teenagere og iværksat kampagner mod alkoholkørsel og for trygt natteliv.

Gennem tiden har udviklingen af sociale og andre medier via internettet givet nye og ofte mere effektive måder at kommunikere til og med de unge, deres forældre og andre relevante målgrupper. I foråret 2019 besluttede VSOD derfor at omlægge GODA i dens nuværende form. VSOD vil fremover selv deltage aktivt i den offentlige debat, når der tales om danskernes og særligt de unges alkoholforbrug, men det kan også være i andre sammenhænge. Afhængigt af den økonomiske opbakning internt i VSOD samt eventuelle eksterne økonomiske bidrag vil VSOD ad nye medier og nye veje arbejde for en ansvarlig alkoholkultur i Danmark.

VSOD vil i særligt grad påpege, at aldersgrænsen for køb af alkoholprodukter bør hæves til 18 år uanset salgssted og alkoholtype. Alkohol er et nydelsesmiddel for voksne - ikke mindreårige.

VSOD repræsenterer en række ansvarlige holdninger om sund alkoholkultur, hvoraf de væsentligste er kommunikeret i vores policy papers samt kommunikation gennem sekretariatet eller formanden.

I Danmark har vi tradition for selvregulering af branchen, hvilket vi fortsat skal styrke.