Alkoholreklamenævnet


VSOD sidder i Alkoholreklamenævnet, hvis opgave er at afgøre klager vedrørende markedsføring af alkoholholdige drikkevarer i Danmark. Alkoholreklamenævnet ledes af en uafhængig formand, og ud over VSOD er Forbrugerrådet Tænk, Dansk Erhverv, Danmarks Restauranter og Caféer (DRC), Bryggeriforeningen, De Samvirkende Købmænd (DSK), Kreativitet & Kommunikation og HORESTA repræsenteret.

Der er fri klageadgang til Alkoholreklamenævnet, det vil sige, at både forbrugere, virksomheder og organisationer kan klage over markedsføring af alkohol. Nævnet forventer, at afgørelserne bliver fulgt op af umiddelbar handling. Såfremt den erhvervsdrivende ikke gør dette, kan Alkoholreklamenævnet anmode Forbrugerombudsmanden om at foretage retlige skridt.

Her kan du hente retningslinjerne for markedsføring af alkohol.

På Alkoholreklamenævnets hjemmeside kan du ligeledes hente vejledninger til:

Vejledning om afholdelse af fester og alkoholmarkedsføring rettet mod ungdomsuddannelserne

Alkoholmarkedsføring over for unge – herunder 16+ fester

Prismarkedsføring

Om Alkoholreklamenævnet

Alkoholreklamenævnets opgave er at behandle og afgøre klager vedrørende markedsføring af alkoholholdige drikkevarer i Danmark.

Alkoholreklamenævnet ledes af en uafhængig formand. Derudover er Forbrugerrådet og Bryggeriforeningen permanente medlemmer af udvalget. Såfremt et medlem af én af de tilsluttede brancheorganisationer er indklaget, indtager den pågældende organisation brancherepræsentantens sæde. Forbrugerstyrelsen har fast observatørstatus.

Det er uden betydning for Alkoholreklamenævnets behandling af en klage, hvorvidt den indklagede virksomhed er medlem af én af de brancheorganisationer, der står bag retningslinjerne.

Alkoholreklamenævnets afgørelser træffes alene af Nævnets medlemmer, men både klager og indklagede, har mulighed for at komme med bemærkninger til sagen. For at fremme dialog, kontinuitet og ensartet praksis, deltager repræsentanter for brancher, der ikke er berørt af en sag, i nævnets møder. Dette medvirker til, at brancheorganisationerne i deres rådgivning af medlemmer giver udtryk for synspunkter, der er afledt af drøftelserne i Alkoholreklamenævnet.

Der er fri klageadgang til Alkoholreklamenævnet dvs. både forbrugere, virksomheder eller organisationer kan klage over alkohol markedsføringstiltag. Alkoholreklamenævnet kan derudover tage sager op af egen drift. En klage skal vedrøre ét eller flere konkrete markedsføringstiltag, der har været på det danske marked inden for det seneste år.

Når Alkoholreklamenævnet konstaterer, at retningslinjerne er overtrådt, udtaler nævnet kritik af den erhvervsdrivende, der er ansvarlig for den pågældende markedsføring. I særlige grove og gentagne tilfælde vil kritikken blive offentliggjort gennem en pressemeddelelse. Alle afgørelser offentliggøres på Alkoholreklamenævnets hjemmeside.

Alkoholreklamenævnet forventer, at afgørelserne bliver fulgt op af umiddelbar handling. Såfremt den erhvervsdrivende ikke gør dette, kan Alkoholreklamenævnet anmode Forbrugerombudsmanden om at foretage retlige skridt.