Forældre


Der er mange forskellige faktorer, som har betydning for unges alkoholforbrug. Forældrenes eget alkoholforbrug og deres normer omkring de unges alkoholforbrug har vist sig at have stor betydning for, hvor meget de unge drikker, og hvor tidligt de begynder at drikke. Unge, der oplever, at deres forældre accepterer, at de drikker alkohol, har et større alkoholforbrug en unge, der oplever, at forældrene er stærke modstandere. Derudover har den unges personlighed, venner, skolemiljø og den alkoholkultur, de unge vokser op i, stor betydning for de unges forbrug. For eksembel er der en sammenhæng mellem alkoholkulturen i omgivelserne og de unges eget alkoholindtag.

VSOD har samlet nogle god råd til forældre, som skal understøtte en sund og ansvarlig alkoholkultur.