Når teenageren må drikke


1. Fortæl, at mange unge ikke drikker

Det mest almindelige er ikke at drikke eller kun at drikke lidt, når man går i 8. eller 9. klasse. Det er kun 2 ud af 10, der hyppigt går til fester og drikker af de 15-årige (Skolebørnsundersøgelsen).

2. Lav aftaler med andre forældre

Den dag, I giver de unge lov at drikke lidt, så sæt en grænse for hvor mange genstande, de må drikke. En grænse på 1-2 genstande får unge til at drikke mindre.

Hav desuden føling med, hvor dit barn er og med hvem. Unge, hvis forældre følger med i deres liv, drikker mindre end unge, der har frie tøjler.

3. Hvis aftalerne overtrædes

Selvom din teenager overtræder dine regler, har du trods alt sendt et kraftigt signal, der under alle omstændigheder er med til at nedsætte drikkeriet. Viser det sig, at reglerne er urealistiske, kan det evt. være en idé at revidere dem, gerne i dialog med kammeraternes forældre.

4. Lær dem om genstande

En genstand svarer til en pilsner, et glas vin og et stort glas spiritus. Der er ca. 18 genstande i en flaske spiritus, hvilket svarer til 18 øl eller 3 flasker vin.

Fortæl pigerne, at de ikke kan tåle så meget. En kvinde vil få en promille på ca. 1 efter at have drukket 2 genstande. For en mand er det 3 genstande.

5. Fortæl, at dømmekraften bliver svækket, når man drikker

Hjernen påvirkes af alkohol. Derfor kan man komme til skade eller gøre ting, man senere vil fortryde. Drikker man meget alkohol på kort tid, kan det være livsfarligt. Bliver en kammerat dårlig af alkohol, skal der straks tilkaldes en voksen og evt. ringes 112.

6. Lad dem ikke drikke på tom mave

Servér et godt måltid mad inden festen, for alkohol på tom mave går lige i blodet. En fuld mavesæk giver leveren tid til at nedbryde noget af alkoholen.

Hav desuden sodavand, så der er alternativer til alkohol.

7. Få dem sikkert hjem

Aftal på forhånd hvordan og med hvem, den unge kommer hjem. Lær dem at sige fra til at køre beruset, hvad enten det er på cykel, på knallert eller som passager eller fører i en bil.

8. Fortæl, at I altid vil hjælpe dem

En del unge tør ikke tilkalde hjælp, fordi de er bange for forældrenes reaktion. Omvendt tror de fleste forældre, at deres barn ved, de altid kan kontakte dem i nødstilfælde. Fjern denne misforståelse, så de unge ikke lader en kammerat i stikken, fordi man er bange for at tilkalde en voksen.

9. Ingen fester uden voksne i nærheden

Som voksen må man have respekt for de unge og ikke trænge sig på til fester i hjemmet. Omvendt skal man ikke være for langt væk, da der kan opstå situationer, som de unge skal have hjælp til.

10. Brug tid sammen

Selvom dit barn er blevet teenager, har hun eller han stadig brug for forældre, rammer og gode rollemodeller.

Unge, der trives, drikker generelt mindre, og færre af dem har prøvet at tage stoffer. Den bedste forebyggelse er at være åben og lydhør over for sin teenager, så den unge fortæller om, hvor hun eller han færdes og med hvem.