Aftaler nedsætter forbrug


Hav føling med, hvad din teenager foretager sig

Der er en direkte sammenhæng mellem, hvor meget unge drikker, og hvilke aftaler, de har omkring alkohol. Unge, hvis forældre sætter klare rammer, drikker altså mindre end unge, hvis forældre ikke sætter grænser. Det giver derfor god mening, at man som forældre blander sig og bruger tid og energi på at lave nogle gode aftaler med sin teenager.

Samtidig er det afgørende, at man – så godt som det nu kan lade sig gøre – bevarer en god føling med, hvad ens teenager laver, og hvor han eller hun er henne. Den bedste forebyggelse er at være åben og lydhør, så den unge fortæller, hvor han eller hun færdes og med hvem. I teenageårene dannes personlighed og identitet for alvor, så vejen mod voksenlivet er spændende og udfordrende, men også krævende og til tider overvældende. Mange unge er usikre, når de begynder at deltage i et festliv, og alkohol kan blive et middel til at drikke usikkerheden væk.

Unge reagerer kraftigere på alkohol and voksne gør. Det betyder, at teenagere lettere mister fornuften og måske kommer til skade eller bliver lokket til at foretage sig risikable ting. Den menneskelige hjerne er ikke færdigudviklet, før vi er i starten af tyverne, derfor kan en ung ikke håndtere alkohol på samme måde som en voksen kan. Unge har derfor brug for voksne, der kan udstikke retningslinjer og skabe trygge rammer.

Respekt avler respekt

Hvis man som forælder ikke respekterer de grænser, ens teenager sætter, bliver det også sværere for dem at sætte grænser over for sig selv. Man må som forælder f.eks. banke på teenagerens dør, ikke snuse i dagbøger og SMS’er og i det hele taget respektere ens barns grænser, ligesom de unge skal respektere de voksnes.

Gruppepres

Hvis man har en åben dialog og åbner huset for sit barns kammerater, har man føling med hvem ens barn omgås. En gruppe består ofte af ledere og efterfølgere, hvor gruppens ledere sætter reglerne. Hvis gruppens regler er uacceptable og udgør en trussel for barnet, må der handles.

Som forælder må man støtte sit barn i at turde sige fra og gå imod gruppen, hvis der er pres på at drikke, ryge, have sex etc. i gruppen.

En undersøgelse viser, at unge generelt tror, at andre unge har en vildere livsstil end de egentlig har, og ved at gøre opmærksom på, hvad der faktisk er realiteten bag myterne, kan man forhindre, at ens teenager vil forsøge at leve op til myterne.