Udskyd debutalderen


Lav aftaler med andre forældre

Tal med forældrene til dit barns kammerater og lav en fælles aftale om, at børnene ikke må drikke. Hvis et forbud gælder for alle, er det lettere at stå imod et drikkepres.

Når den tid kommer, hvor I giver de unge lov til at drikke lidt, så sæt en grænse for hvor mange genstande, de må drikke. En grænse på 1-2 genstande får unge til at drikke mindre.

Hvis aftalerne overtrædes

Selvom din teenager overtræder dine regler, har du trods alt markeret din holdning og sendt et kraftigt signal, der under alle omstændigheder er med til at nedsætte drikkeriet. Viser det sig, at reglerne er urealistiske, kan det være en idé at revidere dem – gerne i dialog med den unge og med hans eller hendes tætteste kammerater og deres forældre.

Stå fast på dine holdninger

Har man teenagere, ved man godt, at det ikke nytter noget blot at sige “nej”. Teenagere lytter til deres forældre, fordi de oplever, at de siger noget fornuftigt og argumenterer for det. Vær bevidst om dine egne holdninger og dit eget alkoholforbrug, før du taler med din teenager, så er det lettere at stå fast.

Vis omsorg

Langt de fleste unge efterlyser faste rammer. Man gør altså sit barn en bjørnetjeneste, hvis man ikke klart og tydeligt markerer nogle grænser. De fleste unge opfatter manglende indblanding som ligegyldighed og manglende omsorg.

Følg med i, hvor dit barn er henne og hvem det omgås. Undersøgelser viser nemlig, at børn af forældre, der har føling med, hvad deres teenager laver, drikker mindre end unge, der har frie tøjler.

Brug tid sammen

Selvom dit barn er blevet teenager betyder det ikke, at lysten til at være sammen med forældrene forsvinder. De unge har stadig brug for forældre, rammer og gode rollemodeller – også langt mere, end de umiddelbart giver udtryk for.

Giv dit barn selvtillid

Jo mere selvtillid, jo lettere er det at sige fra. Unge, der trives, drikker generelt mindre, og færre af dem har prøvet at tage stoffer. Hvis man som forælder vil have indblik i, hvad ens teenager går og laver, må man lytte tillidsfuldt og anerkendende i stedet for anklagende og fordømmende. Den bedste forebyggelse er at være åben og lydhør over for sin teenager, så den unge fortæller om, hvor han eller hun færdes og med hvem.

Vær en god rollemodel

En lang række undersøgelser peger på sammenhængen mellem hvor meget de unge drikker og den måde, man som forældre omgås alkohol på. Det er nemlig ofte den praksis, som børnene vil føre

videre. Som forældre har man altså ved sit eget eksempel have en direkte indflydelse på, hvilken rolle alkohol skal spille i ens børns liv