Ny fortolkning fra Kommissionen: Ikke krav om ingrediensliste på økologisk vin mv.

EU-Kommissionen har udsendt en fortolkning af mærkningsreglerne for de økologiske fødevarer, hvor der ifølge de generelle mærkningsregler ikke kræves en ingrediensliste.

I Kommissionens fortolkning af mærkningsreglerne for økologiske fødevarer gøres det klart, at for fødevarer som fx vin, hvor der ifølge de generelle mærkningsregler ikke er krav om mærkning med ingrediensliste, kan der ikke kræves en ingrediensliste som følge af økologiforordningens krav om angivelse af, hvilke ingredienser der er økologiske.

Dette svarer ikke til den tidligere danske fortolkning, og Fødevarestyrelsen har derfor ændret deres vejledning om økologiske fødevarer afsnit 3.2.1 næstsidste afsnit: ”For fødevarer, der mærkes som økologiske i varebetegnelsen, er der i øvrigt krav om, at der - hvis der er tale om en sammensat fødevare - i ingredienslisten skal angives hvilke ingredienser, der er økologiske. Dette kan f.eks. opfyldes ved at angive en * ud for hver økologisk ingrediens, når der i umiddelbar nærhed er anført, at * = økologisk. Kravet om angivelse af de økologiske ingredienser i en ingrediensliste gælder fødevarer, hvor der er krav om en ingrediensliste efter de generelle mærkningsregler. Dvs. kravet gælder f.eks. ikke drikkevarer med en alkoholprocent på over 1,2.”

Læs Fødevarestyrelsens vejledning om økologiske fødevarer

Se EU-Kommissionens fortolkningsnote om ingrediensliste i mærkningen af økologiske fødevarer