Konference: Unges Drukkultur

En hidtil uset kreds af 22 danske organisationer opfordrer nu Folketingets partier til at indføre en ensartet 18-årsgrænse for salg af alkohol. Formålet er at tage et afgørende skridt mod at skabe en fornyet, tryggere og sundere alkoholkultur blandt unge i Danmark.

Det er muligt at tilmelde sig, om end der er få pladser tilbage.

Tilmeld dig her.

Bemærk at du efterfølgende vil få besked om deltagelse er muligt.

08.30 - 09.00

-

Registrering

09.00 - 09.05

Karin Friis Bach, formand for Sundhedsudvalget i Danske Regioner

Velkomst

09.05 - 09.15

Nomi Simone Forchammer og Josephine Willemoes

Bund eller resten i håret
16-årige Josephine og 27-årige Nomi i samtale om drikkepres og deres oplevelse af den alkoholkultur, de står eller har stået midt i.

09.15 - 09.35

Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen

Status på danske unges alkoholforbrug

Tidligere på året offentliggjorde Sundhedsstyrelsen en undersøgelse af danske unges alkoholforbrug. Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen fremlægger tallene og reflekterer over udviklingen.

09.35 - 09.45

Carsten Suhrke, formand for Vin- og Spiritusorganisationerne i Danmark og Peter Konow, direktør i Alkohol & Samfund

Drukfri Ungdom

En hidtil uset bred kreds af 23 organisationer opfordrer nu Folketingets partier til at indføre en ensartet 18-årsgrænse for salg af alkohol. Formålet er at tage et afgørende skridt mod at skabe en fornyet, tryggere og sundere alkoholkultur blandt unge i Danmark.

To af initiativtagerne fortæller, hvorfor de er med.

09.45 - 10.05

Jakob Demant, lektor Sociologisk Institut, Københavns Universitet​

Danske unges drukkultur
Jakob Demant fortæller, hvordan alkohol spiller en central rolle i danske unges fællesskaber med fokus på, hvilke unge, der klarer sig bedst og dårligst igennem drukkulturen. Samtidig reflekterer han over brugen af lovgivning som værktøj til at ændre alkoholkulturen.

10.05 - 10.20

Janne Tolstrup, professor ved Statens Institut for Folkesundhed

Vold og ulykker blandt unge med højt alkoholforbrug

Statens Institut for Folkesundhed har for første gang i en dansk kontekst undersøgt forekomsten af vold og ulykker blandt unge med et højt alkoholforbrug. Janne Tolstrup fremlægger nogle af resultaterne fra den endnu ikke offentliggjorte undersøgelse.

10.20 - 10.35

Stinus Lindgreen, sundhedsordfører for Radikale og Per Larsen, sundhedsordfører for Konservative (ikke bekræftet)

Refleksioner fra sundhedsordførere

10.35 -10.55

Pause

 

10.55 - 11.15

Ingrid Kjærgaard, forkvinde, Danske Gymnasieelevers Sammenslutning​

Sådan oplever gymnasieeleverne alkoholkulturen
Ingrid Kjærgaard fortæller, hvordan danske gymnasieelever oplever alkoholkulturen på godt og ondt og fortæller, hvad hun mener, vi skal gøre for at mindske de negative konsekvenser af alkoholkulturen.  

11.15 - 11.35

Peter Dalum, projektchef i Kræftens Bekæmpelse

Drikkepres skygger for forældrenes ansvar
Kræftens Bekæmpelse har i deres projekt Fuld af Liv undersøgt, hvordan mange unge føler, at alkohol er adgangsbilletten til det sociale fællesskab. Forældrene har en stor betydning for at dæmme op for drikkepresset og de unges alkoholforbrug – men de har brug for opbakning.

11.35 - 12.05

Panelsamtale:


Sune Brandt Højlund, SSP-konsulent i Lyngby-Taarbæk Kommune


Ulrich Lauridsen, formand Forældre-foreningen Unge & Alkohol

 

Josephine, gymnasieelev

 

Claus Niller Nielsen, rektor Roskilde Katedralskole

Marianne Sjølin Frederiksen, overlæge på Børne- og Ungeafdelingen, Herlev Hospital

Oplevelser fra felten – danske unge i festligt lag
Unges festkultur involverer flere end bare de unge selv. En forælder, en SSP-konsulent, en gymnasieelev, en medarbejder fra akutafdelingen og en rektor fortæller, hvordan drukkulturen påvirker deres dagligdag.

12.05 - 12.25

Morten Grønbæk, Direktør Statens Institut for Folkesundhed og Formand for Vidensråd for Forebyggelse

Hvad er mulighederne for at forbedre danske unges alkoholkultur – og hvad er der evidens for?
Hvad virker, hvis vi skal gøre op med den skadelige alkoholkultur, og hvorfor er 18-årsgrænsen mest effektiv? Gennemgang viden og evidens. 

12.25 - 12.45

Rasmus Horn Langhoff, sundhedsordfører Socialdemokratiet og Peder Hvelplund, sundhedsordfører Enhedslisten

Refleksioner fra sundhedsordførerne

12.45 - 13.00

Magnus Heunicke, Sundhedsminister

Regeringens perspektiver på unge og alkohol