Nyheder

Drukfri Ungdom - kampagne video

Hvert år ender 1.700 unge på hospitalet på grund af fuldskab. Og hver måned er alkohol skyld i ét dødfald blandt unge. Lad os stå sammen om at skabe et sundere alkoholforbrug blandt unge uden uhæmmet druk og hæve aldersgrænsen for køb af alkohol til 18 år.

VSOD - Importstatistik 2020

VSOD udarbejder i samarbejde med Dansk Erhverv en årlig importstatistik for importen af vin og spiritus i Danmark på baggrund af data fra Danmarks Statistik. For medlemmer kan den hentes gratis og for ikke medlemmer skal man kontakte sekretariatet for køb - pris kr. 5.000 + moms.

Spiritus - definition og anvendelse af hentydninger til navne på spiritus

Om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/787 som vedrører definitionen af hentydninger til lovlige navne på spiritus eller geografisk indikationer for spiritus og deres anvendelse i beskrivelsen, præsentationen og/eller mærkningen af andre spiritus end de spiritus, som der er hentydning til.