Nyheder

Indberetning af oplysninger til slutafregning af kompensation

Det er tid til at sætte to streger under kompensation, der blev udbetalt fra marts 2020. Processen, der har hjulpet virksomheder, selvstændige og freelancere gennem perioder med restriktioner, går nu ind i en ny fase, hvor virksomhederne skal indberette deres reelle omkostninger og nedgang i omsætning, så Erhvervsstyrelsen kan slutafregne den udbetalte kompensation.

Ny grænsehandelsrapport

Rapporten er udarbejdet af Boston Consulting Group, på vegne af Fonden af 1.oktober 1959, som er stiftet af FDB/Coop og De Samvirkende Købmænd. Fonden har bl.a. til formål at udarbejde og udgive principmateriale til almen udnyttelse med sigte på en effektiv og rationel varedistribution.

Advarsel om snyde-ordre fra Frankrig

Den franske afdelingen for international handel, er blevet gjort opmærksom på et stigende antal britiske (men ikke kun) mad- og drikkevirksomheder, der målrettet bliver udsat for sofistikerede leveringssvindel.

Nemmere adgang til finansiering på 72 svære eksportmarkeder

Finansiering af eksport til nye og mere risikable markeder er nu blevet lettere, og det bliver godt modtaget af Dansk Erhverv. Som led i aftalen om genstart af dansk eksport har EKF Danmarks Eksportkredit gjort det nemmere at få finansiering til 52 lande, ligesom der åbnes for finansiering på 20 hidtil lukkede markeder.