Alkoholreklamenævnet årsberetning 2020 er nu tilgængelig på Alkoholreklamenævnet.dk

2020 blev et år, hvor COVID-19 ramte Alkoholreklamenævnet. Som følge af nedlukningen den 11. marts 2020 har diskoteker og natklubber stort set ikke markedsført alkohol i det seneste års tid, hvilket har bevirket, at der har været færre sager til behandling i Alkoholreklamenævnet sammenlignet med året før.

Set i lyset af COVID-19’s påvirkning af antallet af sager vedrørende diskotekers og natklubbers markedsføring kan der være et behov for, at Alkoholreklamenævnet får diskotekerne og natklubberne i tale i den kommende tid, så deres fremtidige markedsføringsstrategi bliver i overensstemmelse med Alkoholreklamenævnets retningslinjer for markedsføring af alkohol.

I 2020 har der været behandlet 17 sager, hvor der blev truffet afgørelse i 13 sager. Alkoholreklamenævnet udtalte kritik i 7 sager, og på baggrund af indklagedes handlinger for at bringe markedsføringen i overensstemmelse med retningslinjerne for markedsføring af alkohol tog Alkoholreklamenævnet 2 af sagerne til efterretning. Flere af de sager som Alkoholreklamenævnet behandlede, er blevet drøftet med eller videresendt til behandling hos Forbrugerombudsmanden.

Alkoholreklamenævnet årsberetning 2020 er nu tilgængelig på Alkoholreklamenævnet.dk