Krav til mærkning af vin og nye regler om vin med lavt alkoholindhold

Fødevarestyrelsen har netop udsendt en nyhed angående kommende krav til mærkning af vin samt nye regler om vin med lavt alkoholindhold. 

Som resultat af en revision af EU's landbrugspolitik, vil der fra den 8. december 2023 gælde krav om, at vin skal mærkes med ingrediensliste og næringsdeklaration, der dog godt kan angives i digital form. Eksempelvis kan ingredienslisten angives i form af et link til en hjemmesiden, hvor oplysningerne fremgår.

Derudover indføres der regler for vin med lavt alkoholindhold, samt ændringer i reglerne om beskyttede betegnelser for vin. I den mellemliggende periode skal der udarbejdes specifikke regler herom i form af delegerede retsakter.
 

Hele nyheden fra Fødevarestyrelsen kan læses her.


I sammenhæng hermed har Fødevarestyrelsen udsendt en høring til VSOD angående ovennævnte ændringer. Har man som medlem input til høringen, bedes de sendes til sekretariatet.

Fristen for eventuelle høringssvar er den 24. juni.  
 

Høringen kan findes her.