Modtage 5 timers gratis hjælp til at få løst konkrete spørgsmål om told og moms i udlandet

Spørgsmål om toldsatser, eksport- og importprocedurer samt gældende momsregler i udlandet er noget, som nemt kan give bøvl for mange danske virksomheder.

I Dansk Erhverv modtager vi løbende forespørgsler fra vores medlemmer om udenlandske told- og momsregler, og nu har vi hentet forstærkning med henblik på at kunne yde en endnu bedre medlemsservice på dette vigtige område i fremtiden. Dansk Erhverv har nemlig indgået et samarbejde med Udenrigsministeriets told- og momseksperter i ministeriets kontor for handelspolitik. De har tilbudt os et samarbejde, hvor medlemmer af Dansk Erhverv kan modtage 5 timers gratis hjælp til at få løst deres konkrete spørgsmål om told og moms i udlandet. Hvis forespørgsler tager længere tid at besvare end det, vil Udenrigsministeriets eksperter opererer med en timetakst på 250 kr. for SMV’er og 500 kr. for virksomheder med mere end 100 ansatte.  

I praksis vil Dansk Erhvervs medlemmer indenfor alle relevante brancher helt som hidtil kunne kontakte os om disse spørgsmål, men vi vil så i Dansk Erhverv nu have muligheden for at beslutte, om vi vil anmode eksperterne i Udenrigsministeriet om at løse den konkrete opgave i forhold til den pågældende virksomhed med Dansk Erhverv med på korrespondancen i kopi. Herved tror vi, at Dansk Erhvervs mange medlemsvirksomheder, der i det daglige bakser med udenlandske told- og momsregler, vil få en endnu bedre og hurtigere betjening fremadrettet. Så tøv ikke med fortsat at trække på os i denne sammenhæng.  

Hvis man har spørgsmål til denne nye ordning med Udenrigsministeriet, kan man kontakte fagchef for international handel i Dansk Erhverv, Michael Bremerskov Jensen, på tlf. 31752400 eller email: mje@danskerhverv.dk