Møde hos Fødevarestyrelsen om nye regler for mærkning af vin

Møde hos Fødevarestyrelsen om nye regler for mærkning af vin d. 31/5

På baggrund af opfordringer fra bl.a. VSOD og Dansk Erhverv har Fødevarestyrelsen nu inviteret til et møde, hvor spørgsmål de kommende regler om mærkning af vin med ingrediensliste og næringsdeklaration kan drøftes.

Mødet finder sted onsdag den 31. maj 2023 kl. 14.00, i Fødevarestyrelsen, Stationsparken 31-33

Tilmelding senest mandag d. 22. maj 2023 til Maria Henriksen. mchr@fvst.dk

Baggrund fra Fødevarestyrelsen:

Fra den 8. december 2023 finder reglerne om obligatorisk mærkning af vin med ingrediensliste og næringsdeklaration anvendelse. 

Fødevarestyrelsen har modtaget en række henvendelser fra vinbranchen om nærmere vejledning om, hvordan disse nye regler skal forstås og anvendes. Fødevarestyrelsen erfarer, at situationen synes at være den samme i de øvrige EU-lande, og vi kan derfor ikke love på forhånd, at vi er i stand til at besvare alle spørgsmål.

Emnet drøftes også løbende på EU-niveau. Senest har der været et spørgsmål om eventuelle justeringer af overgangsordningen (artikel 5, stk. 8 i forordning (EU) 2021/2117), og på et møde i ekspertkomitéen vedr. vin den 18. april 2023 fremlagde kommissionen et meget foreløbigt udkast til en vejledning (Q&A) om de nye EU-regler for vinmærkning. Dette udkast kan ikke offentliggøres på nuværende tidspunkt, men i vedhæftede dokument findes en oversigt over de spørgsmål, der indgår i udkastet. Medlemslandede er opfordret til at fremsende yderligere spørgsmål, og fødevarestyrelsen modtager derfor gerne spørgsmål fra branchen, og disse kan fremsendes inden mødet. 

Fødevarestyrelsen bemærker endvidere, at der er forhold som branchen selv skal finde løsningen på; f.eks. tekniske løsninger på, hvordan muligheden for at angive oplysningerne elektronisk, kan ske. Det kan oplyses, at de europæiske brancheorganisationer for vin (CEEV) og spiritus (Spirits Europe) har udarbejdet en platform, U-label, der kan anvendes til formålet. 

De specifikke regler fremgår af forordning (EU) 2021/2117, som er en forordning, der ændrer basisforordningen, hvor reglerne om vin er fastsat, forordning (EU) 1308/2013. Se navnlig artikel 1, (32), der vedrører ændring af artikel 119  (Obligatoriske angivelser)  i forordning (EU) 1308/2013. Det er desuden to forordninger på vej om gennemførelsesbestemmelser. Udkast til disse gennemførelsesbestemmelser kan findes via disse links:

Aromatiske vinprodukter: Høringsdetaljer - Høringsportalen (hoeringsportalen.dk)

Fødevareminister modtager anbefalinger til kommende klimamærke på fødevarer

Klimamærkets arbejdsgruppe har netop afsluttet deres arbejde, og den 27. april overrakte de deres anbefalinger til det kommende klimamærke til fødevareministeren ved en reception.

For lidt over et år siden blev det besluttet at Danmark som et af de første lande i verden skal have et statskontrolleret klimamærke, som skal hjælpe forbrugerne med at træffe mere klimabevidste valg, når de handler. Siden da har en arbejdsgruppe, bestående af blandt andre Dansk Erhverv, arbejdet på en række anbefalinger til hvordan mærkningsordningen bør indrettes. Det er disse anbefalinger angående eksempelvis grafisk udtryk, kommunikation og metodevalg der nu er blevet afleveret. 

Klimamærkningen vil være frivillig. DTU Fødevareinstitut skal i løbet af 2023 udvælge de 500 mest klimamæssigt relevante fødevarer for dansk forbrug, der bør indgå i den første version af en database med generiske klimaaftryk for fødevarer. Databasen skal understøtte yderligere initiativer, og på sigt omfatte 2000 fødevarer, men arbejdet vil først gå i gang efter der er blevet udvalgt en metode til opgørelsen af klimatrykket. Den første version af databasen forventes færdig tidligst ultimo 2024.

Hele arbejdsgruppens rapport kan læses her

Læs mere på Fødevarestyrelsens hjemmeside her.