Ny finanslovsaftale for 2023 uden afgiftsændringer

Ny finanslovsaftale for 2023 uden afgiftsændringer

Regeringen har dag præsenteret en ny finanslov, om end noget forsinket, for 2023. Udover regeringen er der et bredt flertal bag aftalen med SF, Liberal Alliance, De Radikale og Dansk Folkeparti. Aftalen indeholder ingen ændringer af afgifterne på vin- og spiritusområdet, som derfor forbliver i ro. 

Baseret på erfaringerne fra de sidste 15-20 års afgiftsnedsættelser og -stigninger på alkohol, er det tydeligt, at afgiftsjusteringer i det store hele ikke påvirker forbruget af alkohol. Selvom afgifterne er gået både op og ned, er danskernes forbrug af alkohol faldet næsten konstant. 

Regeringen forventer til august at præsentere sit forslag for finanslov for 2024. 

Indholdet af den nye finanslov kan læses her.

Nye tal viser faldende antal af danskere med alkoholmisbrug

Nye tal fra Statens Institut for Folkesundhed viser, at antallet af voksne danskere med et svært alkoholproblem er faldet over de seneste ti år. 

I 2010 havde 72.000 voksne danskere tegn på svære alkoholproblemer. Det tal er i 2021 faldet til 67.000, og er ifølge Statens Institut for Folkesundhed et udtryk for en klar og positiv tendens. Det er især mændene der har rykket sig i den rigtige retning i løbet af de ti år.

Statens Institut for Folkesundhed tilskriver udviklingen bl.a. Sundhedsstyrelsens kampagner og genstandsgrænser, samt en generelt større bevidsthed om skadevirkninger ved alkohol. 

Det viser tallene:

  • Cirka 400.000 voksne danskere viser tegn på moderate alkoholproblemer. Det svarer til 8,33 procent af alle voksne.
     
  • Cirka 67.000 voksne danskere viser tegn på svære alkoholproblemer. Det svarer til 1,39 procent af alle voksne.
     
  • Svarene bygger på et spørgeskema sendt til cirka 300.000 i e-Boks. Omkring halvdelen har svaret.

Kilde: Statens Institut for Folkesundhed.