Branchens Dag og generalforsamling veloverstået

Referat fra generalforsamling i VSOD 2023 

Den 7. marts afholdte VSOD ordinær generalforsamling hos Copenhagen Distillery.

Der var flot opbakning til generalforsamlingen, som denne gang blev afholdt umiddelbart inden Branchens Dag. Nicolai Larsen blev valgt til dirigent og han kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt ifølge vedtægterne.

Alle bestyrelsesmedlemmer på valg blev genvalgt, hvorfor bestyrelsen nu består af følgende 10 personer:

•    Thea Hammerskov, Diageo Denmark (Formand)
•    Kristoffer Wendelboe, Strandgårdens Vinhandel A/S (Næstformand)
•    Jan Virenfeldt, Pernod Richard Denmark
•    Henrik Brinks, Copenhagen Distillery
•    Kim Møller-Elshøj, Whiskymaker & Co.
•    Lars Kragelund, Arcus Denmark
•    Ole Paustian, Taster Wine
•    Peter Just Karberg, Hans Just Group
•    Roberto Lolli, Adriat Vinimport
•    Jes Mosgaard, Mosgaard Whisky A/S

Nicolai Larsen blev valgt til intern revisor.

Herunder kan du læse relevante dokumenter fra generalforsamlingen:

Referat af generalforsamlingen
Formandens beretning
Årsrapport for VSOD
Årsrapport for Vinkontrollen
Budget for 2023

 

Branchens Dag 2023 med over 100 deltagere

For første gang har VSOD afholdt Branchens Dag. Vi takker alle medlemmer som tog sig tid til at gøre dagen mindeværdig, og særligt Copenhagen Distillery for at lægge nogle gode rammer til dagen. 

Over 100 deltagere fra hele vin- og spiritusbranchen kom til Amager for at tilbringe en dag med networking, inspiration, smagning og debat. Kokkene Bo Jacobsen og Thilde Andersen debatterede dansk madkultur, NielsenIQ fremviste de seneste tendenser for salg af vin og spiritus i detailhandlen og KOST København tog os med i deres produktudvikling indenfor spiritus. Afslutningsvist var der paneldebat om fremtiden indenfor vin- og spiritussegmentet, fremført fra forskellige perspektiver - hhv. Rasmus Amdi (restaurantejer), Helle Brønnum Carlsen (Ph.d. og madanmelder) og Søren Krogh (bartender og cocktailekspert). Til sidst blev dagen rundet af med networking og smagsprøver. 

Sekretariatet er i øjeblikket i gang med at bearbejde de mange gode tilbagemeldinger der har været, så vi forhåbentlig kan gennemføre et endnu skarpere Branchens Dag i 2024.

Vi håber at se mange af jer igen til næste år!

 

Kommende krav til mærkningen af vin

I forbindelse med en revision af forordningen om den fælles markedsordning for landbrugsprodukter (1308/2013) i 2021, blev det besluttet, at vin skal være mærket med ingrediensliste og næringsdeklaration. Kravet gælder fra d. 8. december 2023, og fremgår af artikel 3, stk. 5 i forordning 2021/2117.

Det er samtidig blevet vedtaget, at nogle af de nye mærkningsoplysninger for vin kan angives elektronisk i stedet for at blive trykt direkte på emballagen. Til orientering har de europæiske brancheorganisationer for vin (CEEV) og spiritus (Spirits Europe) udarbejdet en platform, U-label, som kan anvendes med henblik på at opfylde de kommende mærkningskrav.

Læs mere om kravene til hhv. ingrediensliste og næringsdeklaration på vin nedenfor.

Særligt vedr. ingrediensliste
Fra d. 8. december 2023 er det et krav, at vin mærkes med ingrediensliste. Det er dog accepteret, at ingredienslisten angives elektronisk i stedet for på emballagen, mens eventuelle allergener altid skal fremgå af mærkningen på produktet, ved at angive ”indeholder” efterfulgt af allergenets navn.

Ingredienslisten skal følge de samme krav som gælder for alle andre fødevarer. Kravene til ingrediensliste fremgår af forordning 1169/2011, afdeling 2.

Vælger man at angive ingredienslisten i elektronisk form, fx via et link til en hjemmeside, hvor den fulde ingrediensliste fremgår, er det en forudsætning, at denne hjemmeside ikke indeholder andre oplysninger bestemt til salgs- eller markedsføringsformål, ligesom at der ikke må indsamles eller spores brugerdata.

Særligt vedr. næringsdeklaration
Fra d. 8. december 2023 er det et krav, at vin mærkes med næringsdeklaration. Det er dog accepteret, at næringsdeklarationen angives elektronisk i stedet for på emballagen bortset fra energiværdien, som skal fremgå af mærkningen på produktet, ved anvendelse af symbolet ”E” for energi.  

Næringsdeklarationen skal følge de samme krav som gælder for alle andre fødevarer. Kravene til næringsdeklaration fremgår af forordning 1169/2011, afdeling 3.

Vælger man at angive næringsdeklarationen i elektronisk form, fx via et link til en hjemmeside, hvor den fulde næringsdeklaration fremgår, er det en forudsætning, at denne hjemmeside ikke indeholder andre oplysninger bestemt til salgs- eller markedsføringsformål, ligesom at der ikke må indsamles eller spores brugerdata.

Her findes reglerne
Kravet om mærkning med ingrediensliste og næringsdeklaration på vin fremgår af artikel 3, stk. 5 i forordning 2021/2117.

Forordning 2021/2117 ændrer i forordning 251/2014 om definition, beskrivelse, præsentation, mærkning og beskyttelse af geografiske betegnelser for aromatiserede vinprodukter.

Detaljer vedr. angivelsen af ingredienslisten fremgår af artikel 48a i Kommissionens forslag til delegeret forordning – bemærk at forordningen endnu ikke er endeligt vedtaget, hvorfor der kan komme mindre ændringer, ligesom den heller ikke findes på dansk endnu.

De generelle mærkningsregler for alle fødevarer fremgår af forordning 1169/2011 om fødevareinformation til forbrugerne.

Til sidst kan det nævnes, at Kommissionen forventes at udarbejde en vejledning om de nye mærkningskrav for vin.

 

Opdatering af Distillery Trail - indsend jeres rettelser

Sekretariatet modtager løbende opdateringer til de oplysninger der fremgår af Distillery Trail på VSODs hjemmeside. 

Da vi så vidt muligt søger at samle rettelser og opdateringer for at minimere omkostninger til webredigering, opfordrer vi hermed alle til at tage et kig på siden og sikre, at oplysningerne er up-to-date. Ønsker I ændringer, bedes I sende dem til sekretariatet hurtigst muligt, så vi kan få lavet alle ændringer på én gang.