Nyhedsbrev fra VSOD

Politiske forhandlinger om forebyggelse af unges alkoholforbrug fortsætter

De politiske forhandlinger om en plan for forebyggelse af druk blandt unge fortsætter. I sidste uge blev centrale dele af regeringens samlede udspil til en sundhedsreform, nemlig forebyggelsestiltag målrettet rygning og druk blandt unge, taget ud af forhandlingerne, for at fortsætte i et særskilt spor. Disse forhandlinger begynder i dag.

Regeringen har blandt andet foreslået en ensartet 18-årsgrænse for salg af al alkohol i detailhandlen - en position, som VSOD, sammen med en lang række andre organisationer og aktører, bakker kraftigt op om.

 

Branchens Dag udskydes

Branchens Dag skulle have fundet sted den 1. juni, og i sekretariatet havde vi glædet os til at byde deltagerne velkommen til en dag med fokus på vin- og spiritusbranchen.

Siden denne dato blev fastlagt, blev der udskrevet valg om retsforbeholdet samme dag. I VSOD havde vi håbet at kunne gennemføre til trods for dette, men måtte til sidst erkende, at afstemningen naturligvis også påvirker vores arrangement og manges mulighed for at deltage. 

På den baggrund har vi vurderet, at det vil være mest hensigtsmæssigt at udskyde dagen til et senere tidspunkt, hvor der vil være en større chance for at kunne samle mange folk med interesse i branchen fra hele Danmark i Børssalen. 

Vi har derfor valgt at udskyde Branchens dag til et senere tidspunkt, og vil melde ud når dette ligger fast. Vi håber meget, I alle vil bakke op om arrangementet, når den nye dato foreligger.

 

Vidste du, at du kan hente en masse (brugbare) tal på Dansk Erhvervs hjemmeside?

På Dansk Erhvervs hjemmeside kan du, udover analyser og aktuelle økonomiske nøgletal, finde interaktive nøgletalsrapporter, der præsenterer de nyeste tal for dansk erhvervsliv på tværs af brancher og temaer - herunder engroshandel for vin og spiritus.

Læs mere her
 
Hver fredag udsendes derudover ”NøgletalsNyt” hvor Dansk Erhvervs cheføkonom, Tore Stramer, giver den aktuelle temperatur på dansk økonomi i den forgangne uge. Du kan abonnere på nyhedsbrevet her.