Sundhedsstyrelsen: Unge under 18 bør ikke drikke alkohol

For første gang siden 2010 har Sundhedsstyrelsen opdateret anbefalinger og genstandsgrænserne for indtag af alkohol.
 
Sundhedsstyrelsen har i dag offentliggjort en række nye nationale udmeldinger om alkoholindtag. Først og fremmest er en af de nye udmeldinger, at unge under 18 generelt frarådes at drikke alkohol, grundet alkohols effekt på hjernen. Baggrunden er ny viden om hvordan alkohol skader hjernens udvikling med hensyn til hukommelse, læring, planlægning, beslutninger, impulskontrol og sprog. 

Den nye anbefaling fra Sundhedsstyrelsen underbygger VSOD's anbefaling om at indføre en generel salgsaldersgrænse for alkohol på 18 år, i forbindelse med de kommende forhandlinger om en alkoholforebyggelsesplan for børn og unge. Alkohol er et nydelsesmiddel for voksne - ikke mindreårige. Sundhedsstyrelsens nye udmelding bør derfor også endegyldigt begrave diskussionen om at lave en yderligere differentiering af salgsaldersgrænsen for alkohol - eksempelvis ved fortsat at gøre det muligt for 16-årige at købe drikkevarer med en lavere alkoholprocent, end det er muligt i dag. 

De nye udmeldinger fra Sundhedsstyrelsen inkluderer derudover en såkaldt 10-4 anbefaling for voksne, hvilket vil sige at voksne frarådes at drikke mere end 10 genstande om ugen, og højst 4 genstande samme dag. Læs alle anbefalingerne her.