Tillægsafgiften på vin udvidet i sommeren 2021

Hidtil har varer, der er omfattet af KN-kode 2204 til 2206, og som har et overtryk på mindst 3 bar ved 20 grader, været opkrævet en tillægsafgift (mousserende vin og frugtvin). Fra og med 1. juli 2021 omfatter tillægsafgiften også flasker med champagneproplukke med en fastholdelsesanordning omfattet af KN-kode 2204 til 2206.
 
Tidligere har ”mousserende vin” omfattet varer under position 2204 og 2206 med et overtryk på mindst 3 bar ved 20 grader celsius, uanset hvordan beholderen var lukket. Og de er stadig omfattet i dag.
 
VSOD har erfaret – via skrivelse fra SKAT til virksomheder dateret 19. januar 2022 - at man nu også har tilføjet varer under position 2204 og 2206, der er på flasker med champagneproplukke, med ikrafttrædelse den 1. juni 2021. Det vil sige, at varer, der ”kun” har et overtryk på fx 2 bar ved 20 grader, nu også er omfattet af tillægsafgiften, hvis de har champagneproplukke.
 
Ved indberetning lægges tillægsafgifterne fortsat oveni vinafgiften, og tillægsafgiftssatser for mousserende vin og frugtvin er fortsat 3,35 kr. pr. liter for 2021 og 2022.
 
SKAT meddeler ikke hvordan man i givet fald skal efterbetale afgift for salg af omtalte produkter i perioden fra 1. juli 2021 til dato.
 
Yderligere information
Du kan læse mere om lovændringen på ØLVINAL § 3 A samt § 4 i lov nr. 1240 af 11. juni 2021.
 
For uddybende og fyldestgørende juridisk information se Den juridiske vejledning.
 
Du kan også læse om afgiftssatser i lov om afgift af øl, vin og frugtvin, m.m., (øl- og vinafgiftsloven) på skm.dk/afgiftssatser.
 
Her i sekretariatet hører vi gerne fra medlemmer, som kunne være blevet ”fanget” i denne situation, hvor man først er blevet bekendt med en afgiftsændring ½ år efter ikrafttrædelsen.