Veloverstået generalforsamling 2021

Generalforsamlingen blev i år afholdt i skyggen af corona-krisen. Grundet forsamlingsbegrænsninger, blev den afholdt virtuelt og der blev stemt via en stemmeseddel som ligeledes var en fuldmagt.

Der var flot opbakning til generalforsamlingen og de afgivende stemmer repræsenteret knap 71% af det samlet antal stemmer i organisationen.

Nikolai Klausen blev valgt til dirigent og han kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og beslutningsdygtigt, ifølge vedtægterne.

Formanden aflagde en flot og fortællende årsbertning om året i VSOD.

De indkommende forslag blev alle stemt igennem.

De opstillet bestyrelseskandidater blev alle valgt og bestyrelsen består nu af følgende personer:

  • Carsten Suhrke, Pernod Richard Denmark (På valg 2023)
  • Henrik Brinks, Copenhagen Distillery (På valg 2023)
  • Kim Møller-Elshøj, Nyborg Destilleri (På valg 2022)
  • Lars Kragelund, Arcus Group Denmark (På valg 2022)
  • Nicolai Larsen, Nicvin (På valg 2022)
  • Ole Paustian, Taster Wine (På valg 2023)
  • Peter Just Karberg, Hans Just Group (På valg 2023)
  • Roberto Lolli, Adriat Vinimport (På valg 2022)
  • Thea Hammerskov, Diageo Denmark (På valg 2023)

Bestyrelsen konstitueret sig efterfølgende med Carsten Suhrke, Pernod Ricard Denmark, som formand og Nicolai Larsen, Nicvin, som næstformand.

Michael Laumøller blev valgt til revisor.