VSOD - Importstatistik 2020

IMPORTSTATISTIK 2020

Danmark importerede i 2020 cirka 175 mio. liter vin, hvilket svarer til en stigning på 9 procent i forhold til 2019. Godt 11 procent af bruttoimporten blev reeksporteret, hvormed den danske nettoimport af vin var på knap 156 mio. liter i 2020. Her bemærkes, at nettoimporten ikke er lig forbruget i Danmark.

Den danske bruttoimport af spiritus og likør var i 2020 på 14,5 mio. liter ren alkohol (figur 15, side 14), hvilket er et fald på knap 8 procent i forhold til 2019. Heraf blev 3,2 mio. liter reeksporteret således, at nettoimporten lå på 11,3 mio. liter i 2020. Vodka er fortsat øverst med 1,9 mio. liter i nettoimport, svarende til 18 procent af nettoimporten af spiritus.

Som VSOD medlem modtager du ligeledes et par trykte eksemplarer med posten.

Hent importstatistikken her