Information fra Sikkerhedsstyrelsen om flaskestørrelser

Information fra Sikkerhedsstyrelsen om flaskestørrelser

Sikkerhedsstyrelsen har bedt VSOD om at videreformidle nedenstående information til vores medlemmer:

Spiritusflasken skal have den rigtige størrelse
Det er ikke ligegyldigt, hvor stor flasken er, når der sælges spiritus til danskerne. Der er EU-regler for, hvilke flaskestørrelser der er tilladt, og derfor kan en forhandler ikke uden videre købe spiritus fra hele verden og sælge det videre til danske forbrugere.
Sikkerhedsstyrelsen har i løbet af sommeren kontrolleret 15 danske importørers salg af spiritus med fokus på flasker i ukurante størrelser. Det har ført til, at otte importører har taget produkter af markedet, fordi flaskerne indeholdt 750 milliliter og dermed ikke svarede til det, der er tilladt i Danmark og EU.

"EU-reglen om flaskestørrelser på spiritus har til formål at undgå vildledning af forbrugere. Det skal være gennemskueligt, hvad man får, når man køber en flaske vin eller spiritus, som ofte er dyre produkter. Derfor har EU valgt at holde fast i bestemte standardstørrelser", siger produktchef Kirstine Gottlieb fra Sikkerhedsstyrelsen.
 
Hun opfordrer til, at forhandlere er opmærksomme på reglerne for flaskestørrelser, når de sætter vin og spiritus til salg. Sikkerhedsstyrelsen vil fortsat holde øje med, om der er forhandlere, der ikke efterlever reglerne.

FAKTA OM REGLERNE
Det fremgår af bekendtgørelse nr. 998 af 08/10/2008, hvilke flaskestørrelser der er tilladt til spiritus i Danmark. Det er tilladt at sælge spiritus i flasker med 100, 200, 350, 500, 700, 1000, 1500, 1750 og 2000 milliliter.
Hvis flaskerne er meget små eller meget store - under 100 milliliter eller over 2000 milliliter - er der ikke begrænsninger for størrelserne.
Der er i øvrigt også regler for størrelserne på flasker til vin, mousserende vin og hedvin. Disse størrelser kan findes i den samme bekendtgørelse.

Se bekendtgørelsen om flaskestørrelser her: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2008/998

Input efterlyses; Har du forslag til tiltag, der kan spare energi i branchen?

VSOD og Dansk Erhverv søger med lys og lygte efter alle tiltag, der kan hjælpe erhvervslivet med at spare energi op til den kommende vinter. Dette bl.a. da der netop nu er stor politisk vilje til at gennemføre ændringer, der kan spare på energiforbruget, men også omkostninger for erhvervslivet generelt.

Har I eksempler på regler der i sidste ende koster mere energi at leve op til, end hvad tilfældet ellers ville have været, så opfordres I til at indsende disse hurtigst muligt. Men tiltag der kan komme erhvervslivet til gavn er generelt velkomne. 

Indsend eventuelle forslag/idéer til sekretariatet på mlv@danskerhverv.dk

Høring om ny pantbekendtgørelse

Miljøministeriet har sendt en ændring af pantbekendtgørelsen i høring. Ændringen omhandler implementering af affaldsdirektivets og engangsplastdirektivets administrative minimumskrav til eksisterende udvidede producentansvarsordninger.

Læs mere om ændringsbekendtgørelsen her.

For størstedelen af ændringerne er der tale om opgaver, som allerede løftes i pant- og retursystemet af Dansk Retursystem, men som det er nødvendigt at formalisere som krav i bekendtgørelse for at sikre korrekt implementering. Såfremt I har kommentarer der skal med i et eventuelt høringssvar, bedes I sende dem til sekretariatet hurtigst muligt.

Der er frist for indsendelse af høringssvar den 12. oktober.