Sådan kan du spare på energiregningen

Sådan kan du spare på energiregningen

Dansk Erhvervs medlemmer oplever stigende el- og gaspriser, som præger deres forretning. De stigende priser er højst sandsynligt et langvarigt fænomen pga. krigen i Ukraine og Putins brug af sit gasvåben i krigen. Med de nuværende priser vil alene den høje elpris betyde en ekstraregningen for erhvervslivet på ca. 30 mia. om året. 

Dansk Erhverv har derfor lavet denne artikel, der oplister nogle af de muligheder man har for at reducere omkostningerne, herunder via fradrag, afskrivningsregler eller støtte til energieffektiviseringer fra erhvervspuljen. 

 

Se webinar om start af spirituseksport til Sverige

Onsdag den 31. august afholdte VSOD i samarbejde med BeMakers, Sprit- og Vinleverantörsforeningen og Mosgaard Whisky et webinar om opstart af spirituseksport til Sverige.

Webinaret blev optaget, og kan ses på dette link.