Vigtig deadline for modtagere af corona-kompensation d. 30/9

Vigtig deadline for modtagere af corona-kompensation d. 30/9

Udbetaling af kompensationer ifm. corona er udbetalt efter virksomhedernes forventede omsætningsnedgang. For mange virksomheder vil den forventede omsætning også være retvisende, for andre f.eks. de virksomheder, der har ansøgt om kompensation midt i en periode, kan de faktiske forhold have ændret sig og kompensationen skal så justeres op eller ned.

Uagtet, at en virksomhed har indtastet de faktiske tal eller de forventede tal, så skal ALLE virksomheder slutafregne senest den 30. september 2022.

Kompensationen til de danske virksomheder er udbetal i henhold til EU’s statsstøtteregler, hvilket betyder, at det skal kontrolleres, at der ikke uberettiget er anvendt offentlige midler til enkeltvirksomheder.

Derfor skal Erhvervsstyrelsen ved virksomhedernes slutafregning beregne det endelige kompensationsbeløb, som din virksomhed er berettiget til.

Har din virksomhed modtaget kompensation for den sidste halvdel af 2020 og frem til 28. februar 2022, skal du indberette til slutafregningen. Erhvervsstyrelsen har sendt besked i Digital Post – og der kan meget vel være kommet flere breve og det er derfor vigtigt at reagere på beskederne.

Der skal indberettes for lønkompensation, kompensation for faste omkostninger og kompensation for tabt omsætning (ordningen for selvstændige).

På Mit Virk kan du få et overblik over de ordninger og kompensationsperioder, du skal indberette til slutafregningen for. Hos Dansk Erhverv kan der hentes rådgivning, såfremt der er spørgsmål til slutafregningen.

Erhvervsstyrelsen har arrangeret en række webinarer om slutafregning for de forskellige ordninger, som ses herunder:

Den 12. september 2022: kompensation for tabt omsætning (ordningen for selvstændige)

Den 13. september 2022: lønkompensation (generel)

Den 13. september 2022: lønkompensation (forbud mod at holde åbent)

Den 16. september 2022: kompensation for faste omkostninger

HUSK, at fristen for at indberette er den 30. september 2022 uagtet at din virksomhed har modtaget det korrekte beløb i kompensation.

Læs artiklen hos Dansk Erhverv her.