Åbning af restaurationer kan redde arbejdspladser og forhindre konkurser

Åbning af restaurationer kan redde arbejdspladser og forhindre konkurser

Med den gradvise genåbning af samfundet er Danmark forhåbentlig forbi første fase af corona-krisen, hvor regeringen og myndighederne sammen med Folketinget i høj grad har formået at inddæmme smitten, så sundhedsvæsnet kan følge med. Nu venter der en mindst lige så vigtig og vanskelig fase, hvor Danmark skal sikre en forsvarlig, effektiv og hurtig genåbning af samfundet.

Her er det afgørende vigtigt med en åbning, hvor fødevarebranchen, herunder restauranter, caféer og barer, får adgang til at tage imod gæster med henblik på at redde arbejdspladser og forhindre konkurser. 

DRC, Landbrug & Fødevarer, VSOD og Bryggeriforeningen foreslår, at vi i fællesskab begynder med en gradvis men tryg åbning af restauranter, cafeer og barer allerede nu. Dette bør ske ved, at der åbnes bredt mange steder, men med få siddepladser så smittespredning begrænses mest muligt. Hermed kan omsætning og beskæftigelse komme i gang hurtigt. Det vil stimulere hele værdikæden tilbage til de danske producenter af drikke- og fødevarer.

En forsigtig åbning med et begrænset antal kunder vil naturligvis give behov for tilpasning af de konkrete hjælpepakker, så flest muligt hjælpes i gang med at tjene deres egne penge til gavn for både virksomhedernes overlevelse, beskæftigelsen og statens omkostninger til corona-hjælp. Samtidig er det nødvendigt at få stimuleret det indenlandske forbrug i restaurationsbranchen, så branchen og dens leverandører undgår en langstrakt økonomisk krise. 

 

Vi foreslår derfor følgende for at stimulere forbruget:

Fritagelse for momsbetaling for restaurationer, caféer, barer mv. i 2. halvår 2020.

Fuldt momsfradrag for virksomheders køb af restaurationsydelser indtil videre.

Reduktion af afgifter, herunder på øl-, vin- og spiritusafgifter, der rammer branchen og dens fødevare- og drikkevareleverandører m.fl. Afgifterne bør fjernes i 6 mdr. fulgt af en reduktion resten af året. 

 

Det er desuden vigtigt, at hjælpepakker implementeres hurtigt, så de umiddelbare likviditetsproblemer løses. Derudover skal ordningerne i videst muligt omfang indrettes, så der er økonomisk incitament til at drive virksomhed. Endelig er der behov for, at hjælpepakkerne forlænges, så længe virksomhederne er påvirkede af corona-krisen, dvs. også efter at restriktioner er blevet ophævet. 

 

Vi foreslår, at følgende dækkes af hjælpepakker:

Retten til kompensation for faste udgifter skal øges, ved at omsætningsfaldet nedjusteres fra 40% til 20%, og kompensationen skal følge den enkelte virksomheds omsætningstab.

Kompensation til alle arrangementer, som aflyses pga. corona-krisen.

Ekstraordinære afskrivninger på varelagre, herunder dato- og sæsonvarer (fx påskeøl).

Kompensation til den tvangslukkede del af virksomheden, samtidig med at der kan ydes kompensation for øvrige dele af virksomheden (opdeling på P-nr. og ikke kun CVR.). 

Fastholdelse af 75% lønkompensation, men mere fleksibelt, så medarbejdere fx kan dele arbejdsdage.

Afskaf modregning i kompensation for virksomheder med underskud på seneste regnskab.

 

Til slut tillader vi os at foreslå en langsigtet åbningsplan, så virksomhederne får en planlægningshorisont.