Nyheder

Status på VI 1-dokumenter

Fødevarestyrelsen er fortsat i dialog med Kommissionen om situationen, og den procedure, der gælder efter dags dato, vil blive justeret, hvis der kommer nye udmeldinger fra Kommissionen.

Brostrøm: Vi har en dybt bekymrende alkoholkultur blandt skolebørn

INTERVIEW: Nye tal viser, at danske skolebørn fortsat er europamestre i druk. Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, ønsker et opgør med en usund alkoholkultur. Højere afgifter og aldersgrænser virker, men det er op til politikerne, hvilke værktøjer der skal i brug, siger han.

Danske 15-årige er stadig europamestre i fuldskab og druk

De store danske skoleelever indtager igen en trist førsteplads i Europa, når det kommer til erfaringer med alkohol. Det viser en ny international WHO-rapport med deltagelse af unge fra 45 lande. VSOD mener, at aldersgrænsen for køb af alkoholprodukter bør hæves til 18 år uanset salgssted og alkoholtype. Alkohol er et nydelsesmiddel for voksne - ikke mindreårige.

Papirgeneralforsamling en succes

Hele 24 medlemmer gav deres stemme tilkende ved den noget anderledes generalforsamling i dag. Dette sammenholdt med en rettidig indkaldelse til generalforsamlingen gør, at sekretariatet kunne erklære generalforsamlingen for beslutningsdygtig. De fire beslutningspunkter på dagsordenen blev enstemmigt godkendt.