Australien udsteder indtil videre ikke fysiske VI 1-dokumenter i forbindelse med eksport af vin

Fødevarestyrelsens er fra en importør oplyst om, at Australien fra 30. marts 2020 med baggrund i Covid-19-pandemien indtil videre ikke udsteder fysiske VI 1-dokumenter i forbindelse med eksport af vin.

Ifølge artikel 23 i forordning (EU) 2018/273 skal det originale VI 1-dokument overdrages til toldmyndigheden, for at en sending af vin kan overgå til fri omsætning. Det er sandsynligt, at andre vineksporterende land foretager tilsvarende skridt. EU-Kommissionen har udstedt en forordning (EU) 2020/466[1], hvorefter det midlertidigt være tilladt at benytte et alternativ til forelæggelse af originale officielle certifikater og officielle attester i papirform.

Denne forordning dækker imidlertid ikke VI 1-dokumenterne, og vi har endnu ikke fået en reaktion fra Kommissionen om, hvorvidt en tilsvarende løsning kan anvendes i forbindelse med VI 1-dokumentet ved import af vin.

Fødevarestyrelsen er i kontakt med Toldstyrelsen om dette spørgsmål, og Toldstyrelsen vil kontakte Fødevarestyrelsen, hvis der opstår situationer, hvor sendinger af vin ikke er ledsaget et originalt VI 1-dokument.

[1] KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2020/466 af 30. marts 2020 om midlertidige foranstaltninger til begrænsning af risici for menneskers, dyrs og planters sundhed og dyrevelfærden i forbindelse med visse alvorlige forstyrrelser i medlemsstaternes kontrolsystemer som følge af coronavirussygdommen (covid-19).

 

Kilde: Fødevarestyrelsen