BLOCKCHAIN i fødevareindustrien

Hvordan kan blockchain beskytte up market produkter?
Er du interesseret i at få mere viden om blockchain? Viden om fordelene og udfordringerne for jeres fødevarevirksomhed ved at bruge blockchain i kæden fra jord til bord. Hvad vil det betyde for jeres fødevarevirksomhed, hvis jeres produkters indhold kunne spores helt frem til forbrugeren og dermed sikres og beskyttes ved hjælp af blockchain-teknologi?


Vi ønsker at undersøge muligheder og udfordringer for danske fødevarevirksomheder (SMV'er), der eksporterer eksklusive produkter verden over. Hvad er behovene hos danske fødevarevirksomheder, og hvordan kan vi understøtte forberedelsen til at bruge blockchain i fødevarevirksomheder?


Vores succes er at samarbejde med danske fødevarevirksomheder og styrke danske fødevarers konkurrenceevne på det globale marked.

Tilmelding til Workshop den 29. august 2019, DTU Skylab, 2800 Kgs. Lyngby

Tilmelding til Workshop den 3. september, Food Innovation House, 7100 Vejle