Dansk Retur System: Nye driftsgebyrer for 2021

Det fælles, danske pantsystem er blandt andet finansieret af gebyrer, som producenter og importører skal betale. Gebyrerne bygger på princippet om, at enhver flaske og dåse skal bære sine egne omkostninger.

Det betyder, at producenter og importører betaler gebyrer for hver enkelt flaske eller dåse, de sælger, udleverer eller på anden måde overdrager på det danske marked.

Gebyrerne afhænger af emballagens volumen og materiale, og om det er en genpåfyldelig flaske eller en engangsemballage. Det vil sige, at gebyrerne afspejler de omkostninger, der er forbundet med at indsamle og genanvende emballagen, fratrukket den økonomiske værdi ved videresalg af emballagens materiale.

I skal betale driftsgebyr pr. styk emballage. Betalingen sker månedsvis for hver enkelt solgt emballage ud fra jeres rapportering af jeres faktiske salg.

Hent mere information her