Debatindlæg i Altinget - Drukfri Ungdom

Todelt aldersgrænse for alkohol har ingen effekt på unges druk.

Hvis politikerne sænker procentsatsen for, hvilke alkoholtyper 16- og 17-årige må købe, vil det være ren symbolpolitik uden effekt, skriver organisationerne bag Drukfri Ungdom.

Vi lancerede i september  Drukfri Ungdom – et initiativ blandt 23 organisationer, som alle er enige om, at tiden er moden til at vedtage en klar, ensartet 18-årsgrænse for salg af al alkohol, som man ser over det meste af Europa.

Det gør vi, fordi det er et af de mest veldokumenterede greb til at sænke helt unges alkoholforbrug og udskyde alkoholdebutalderen.

Det har vi brug for i Danmark, for her drikker unge tidligt, ofte og for at blive fulde – med både deres helbred, trivsel og ind i mellem livet som indsats. Det er et problem, og det er langt de fleste partier på Christiansborg enige med os i.

Vi vil rejse en nødvendig debat om, hvilke tiltag der reelt vil sikre, at fremtidige ungdomsgenerationer går en sundere og mere inkluderende alkoholkultur i møde.

Men vi er bekymrede for, at der er ved at opstå et udsigtsløst forslag om at sænke procentsatsen for, hvad 16- og 17-årige må købe fra 16,5 procent til fem eller syv procent. Blot et enkelt kig på supermarkedernes hylder vil ellers kunne forvisse de fleste om, at det vil være et rent symbolpolitisk tiltag.

De eneste produkter, som Folketinget med dén regel reelt vil afskære de 16- og 17-årige fra at købe, er vin og visse likør- og shotprodukter. Mens der fortsat vil være fri adgang til øl, cider og alkoholsodavand, som vi ved, at mange unge i forvejen foretrækker.

Derfor vil vi på det skarpeste advare imod dette forslag. For alkohol er alkohol. Og en høj promille i en tidlig alder er usundt, uanset om den er opnået ved at drikke øl, cider, alkoholsodavand eller shots.

Læs hele debatindlægget her.