Debatindlæg i Politiken: Alkoholkultur

DRIKKEKONKURRENCER, fulde teenagere til festdage og gymnasiefester, hvor man skal drikke igennem for at være en del af festen.

Tre øjebliksbilleder fra vores kommuner, som måske kan se festlige ud i øjeblikket. Men som risikerer at koste særligt de dårligst stillede festdeltagere tømmermænd, der varer meget længere end til mandag morgen.

Vi har i Socialdemokratiet længe talt om ulighed i sundhed – og ungdomsdruk er et af de områder, der skaber netop dét. For et højt alkoholforbrug i en tidlig alder og en familie med få ressourcer er en dårlig cocktail. Unge med lav socioøkonomisk status har højere risiko for at opleve mere end én negativ konsekvens af alkohol, ligesom de har større risiko for at have været i skænderier, problemer med forældre eller venner, fortrudt sex eller indtag af stoffer. Og unge, der drikker risikofyldt som 15-årige, er i større risiko for at stå uden for uddannelsessystemet eller begå kriminalitet senere i ungdommen. Hvis de altså vel at mærke kommer fra lavere socioøkonomiske grupper. Unge, som kommer fra højere socioøkonomiske grupper, har ikke samme forøgede risici.

Vi er nødt til at spørge os selv, om vi fortsat med sindsro kan forsvare 16-17-åriges ret til selv at købe alkohol, vel vidende at unge, der i forvejen har det sværest, også betaler den højeste pris?

I vores kommuner findes der selvfølgelig unge, der drikker igennem fredag og lørdag, mens de er teenagere, men som med forældrenes hjælp kommer helskindet igennem og holder op igen. Men der findes også unge, hvis forældre ikke aftaler, hvor mange øl eller breezere de må købe, eller holder øje med, hvilken tilstand de kommer hjem i. Og det er de sidstnævnte, vi møder i kommunerne. Vores gadeplansmedarbejdere møder dem, når de tager dårlige beslutninger på kommunens områder kl. 4 om morgenen. Vores socialrådgivere møder dem, når festerne bliver for mange og skoledagene for få. Og vores alkoholbehandlere på rusmiddelcentrene møder dem, når de har taget teenagefesten med ind i hverdagen og voksenlivet.

Fri bar i supermarkedet er ikke godt for nogen 16-17-årige. Men det er en rigtig dårlig idé for de i forvejen dårligst stillede unge. Vi kommer fra otte forskellige kommuner, der alle har kæmpet for at vende udviklingen i vores unges alkoholforbrug. Vi har lanceret alkoholfri sidste skoledagarrangementer, besluttet, at alkohol skal ud af kommunale institutioner og arrangementer og knoklet for bedre forældresamarbejde og styrket SSP-samarbejde. Men vi må endnu en gang konstatere, at vi ikke har den opbakning fra Christiansborg, som er altafgørende for, at vi kan løse problemerne.

Sundhedsmyndighederne er helt klare imælet: Alkohol er ikke en del af et sundt ungdomsliv. Og vi mener, at et sundt ungdomsliv er et fælles ansvar. Vi i kommunerne skal sikre, at de kommunale rammer er på plads – med forebyggende undervisning, forældredialog, SSP-samarbejde og fornuftige alkoholpolitikker. Men når vores lovgivning på området stadig sender et signal om, at alkohol er helt i orden og til fri afbenyttelse i butikkerne, fra man er 16 år, bliver vores indsatser alt for nemt spildt. Derfor har vi også i Kommunernes Landforening – enstemmigt og på tværs af partiskel – bedt Folketinget om at give os den sidste håndsrækning og vedtage en ensartet 18-års grænse for salg af al alkohol. En højere aldersgrænse vil nemlig udskyde alkoholdebuten, sænke alkoholforbruget blandt vores unge og give teenageforældre en kærkommen håndsrækning til at skabe sundere og tryggere rammer for deres børn.

VI HÅBER, AT vores regering og folketing snart vil lytte til, hvad vi – deres partifæller i kommunerne – beder om og give os den sidste håndsrækning, så vi sammen kan tage et skridt i retning af en sundere og tryggere alkoholkultur for alle vores unge.

 

DE 13 SJÆLLANDSKE SOCIALDEMOKRATER ER:

MIKAEL SMED, BORGMESTER, VORDINGBORG KOMMUNE; NIKOLAJ W. REICHEL, FMD., UDVALGET FOR BØRN, UNGE OG FAMILIE, VORDINGBORG KOMMUNE; KNUD ERIK HANSEN, BYRÅDSMEDLEM, FAXE KOMMUNE, MEDLEM AF KL’S BØRNE- OG UNDERVISNINGSUDVALG; CARSTEN RASMUSSEN, BORGMESTER, NÆSTVED KOMMUNE; HOLGER SCHOU RASMUSSEN, BORGMESTER, LOLLAND KOMMUNE; SIMON HANSEN, FMD. BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG, GULDBORGSUND KOMMUNE; MATILDE POWERS, FMD. UDVALGET FOR SOCIALE FORHOLD, SUNDHED OG ET GODT SENIORLIV, FURESØ KOMMUNE, SAMT FOLKETINGSKANDIDAT, EGEDALKREDSEN; BRIAN BRESSENDORFF, FOLKETINGSKANDIDAT, VORDINGBORGKREDSEN; VICKY HOLST RASMUSSEN, FMD., SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET, EGEDAL KOMMUNE; HENRIK POULSEN, FMD., UDVALG FOR SKOLE OG UNGDOMSUDDANNELSE, FURESØ KOMMUNE; LOLAN MARIANNE OTTESEN, VICEBORGMESTER, BALLERUP KOMMUNE; BETTINA UGELVIG MØLLER, FMD., UDVALG FOR DAGTILBUD OG FAMILIER, FURESØ KOMMUNE; THOMAS ADELSKOV, BORGMESTER ODSHERRED KOMMUNE