Diskotek idømt bøde på 75.000 kroner for at omtale alkohol i reklamer rettet mod mindreårige

Retten i Helsingør har idømt Sp Aps, der driver diskoteket Retro, en bøde på 75.000 kroner for at have omtalt alkohol i reklamer rettet mod unge på Facebook. Det sker, efter Forbrugerombudsmanden anmeldte diskoteket til politiet.

Diskoteket Retro i Helsingør har fået en bøde for at have omtalt alkohol i 21 opslag på Facebook, der også var rettet mod personer under 18 år.

I de 21 opslag, som Retro havde lagt på Facebook om sine arrangementer, var der billeder eller omtale af alkohol. I et af opslagene havde arrangementet overskriften ”NEW YEARS COUNTDOWN // BANANEN // 16+” og indeholdt bl.a. teksten “>>>Hjælp os med at tømme julebryggen / 10 stk. 100,-<<<”.

I alle opslagene stod ”16+”. Forbrugerombudsmanden vurderede derfor, at opslagene også var målrettet 16-17-årige. Dermed var opslagene ulovlige, fordi de omtalte alkohol i markedsføring.

Forbrugerombudsmanden blev opmærksom på diskotekets markedsføring efter en klage fra Alkohol og Samfund og politianmeldte i juni 2019 diskoteket for at overtræde markedsføringsloven.

Retten afsagde dom i dag. I sin dom har Retten i Helsingør lagt til grund, at opslagene – der alle indeholdt teksten ”16+” - vedrørte events, der havde fundet sted på fredage, hvor diskoteket har en aldersgrænse på 16 år mod 18 år om lørdagen. Retten har fastslået, at alle opslag indeholdt oplysning om ”en eller anden form for alkohol i kombination med en eller anden form for tekst eller billede, der relaterer sig til "fest" og "gang i den".

Retten har desuden udtalt, at opslagene efter det oplyste var postet på selskabets hjemmeside og på selskabets Facebook side, hvorfor opslagene automatisk tilgik de personer, der blandt andet var venner med selskabet på Facebook, samt at opslagene blev delt af modtagerne.

Retten fastslog: ”Der er for retten ikke tvivl om, at opslagene er i strid med markedsføringslovens § 11, stk. 2, hvorefter handelspraksis rettet mod børn og unge under 18 år ikke må indeholde omtale af, billeder af eller henvisninger til rusmidler, herunder alkohol. Det forhold, at opslagene på Facebook alene fra selskabets side direkte rettes til personer, der er registreret med en alder på 18 år eller mere, kan ikke føre til en anden vurdering.”

Læs mere her.

 

Kilde: Forbrugerombudsmanden.dk