Dispensationen fra artikel 95-listen for ethanol og isopropanol til brug i hånddesinfektionsprodukter

Spørgsmål angående dispensationen fra artikel 95-listen for ethanol og isopropanol til brug i hånddesinfektionsprodukter. Dispensationen udløber som bekendt 30. juni 2020 og flere af jer ønsker svar på, om hånddesinfektionsprodukter fremstillet under denne dispensation lovligt kan anvendes efter denne dato.

Miljø- og fødevareministeriet som har svaret følgende:

”Dispensationen fra artikel 95 for ethanol og iso-propanol til brug i biocidprodukter i PT1 gælder indtil 30.juni 2020. Det betyder, at der kan produceres og sælges håndsprit med ethanol og iso-propanol fra leverandører, som ikke står på artikel 95-listen, frem til 30.juni. Hvis producenterne fortsat ønsker at sælge produkterne efter denne dato, så bør de sikre sig, at aktivstof-leverandørerne er eller bliver registreret på artikel 95-listen. Miljøstyrelsen og ECHA kan hjælpe med oplysninger om, hvordan aktivstofleverandører kan blive registreret på listen. Anvendelsen af produkterne kan lovligt ske indtil 21.september (180 dage fra dispensationens ikrafttrædelse). For de konkrete dispensationer efter artikel 55.1, der er givet af Miljøstyrelsen fremgår frist for salg og anvendelse af afgørelsen og af bekæmpelsesmiddeldatabasen.”

Produkter fremstillet under dispensation frem til og med 30/6 kan altså lovligt anvendes indtil 21/9 2020. Der vil således ikke ske tilbagekaldelse af produkter i perioden 30/6 til 21/9.

Det er ministeriets vurdering, at behovet for ethanol og iso-propanol kan dækkes af producenter fra artikel 95-listen efter 30.juni 2020. Det skyldes bl.a., at Novo Nordisk produktionen af ethanol er i gang med at blive godkendt til artikel 95 listen. Således vil der sandsynligvis ikke være behov for at dispenseren fra artikel 95 listen. Ministeriet følger dog fortsat leveringssituationen for håndsprit og evt. andre desinfektionsmidler, og har ikke på nuværende tidspunkt taget endeligt stilling til, om der bliver behov for at forlænge dispensationen fra artikel 95.

Vi har vedhæftet listen over leverandører på artikel 95-listen. Har I spørgsmål til ovenstående eller andre spørgsmål om desinfektionsmidler, er I selvfølgelig velkommen til at kontakte Dansk Erhvervs miljøpolitiske chef, Jakob Zeuthen på jlz@danskerhverv.dk.