GODA GENNEM 25 ÅR

25 år er gået, siden GODA blev indbudt af Sundhedsministeriet til at præsentere foreningens første initiativer over for nationale og regionale forebyggelsesinstanser. Mødet blev startskuddet til et tæt samarbejde med stærke kræfter inden for forebyggelsesverdenen, hvor forebyggelseskonsulenter fra hele landet samledes et par gange om året i GODAs lokaler på tagetagen i Kattesundet for at deltage i idéudviklingen af foreningens initiativer.


Ideer var der nok af. Alkoholforebyggelse var i sin spæde begyndelse, så målgrupper, metoder og medier skulle defineres fra start af. Da vi udgav folderen ’Hvor svært kan det være’, målrettet folkeskolens ældste klasser, blev førsteoplaget på 90.000 eksemplarer revet væk på 3 måneder, og i de kommende år blev 360.000 foldere rekvirerede. Folkeskolerne havde nu fået øje på foreningen, og da vi i foråret 98 fik flere forespørgsler om at besøge skoler, tog vi en rask beslutning og fik over sommeren uddannet en flok studerende på orlov til at tage på Road Trip med base i landets tomme sommerhuse, hvorfra de hver dag kunne besøge nye skoleklasser i nye kommuner.

Også på kontoret var der liv. I samarbejde med Rigspolitiet uddelte landets køreprøvesagkyndige en folder til alle, der bestod deres køreprøve, og flere betjente kom forbi os for at hente mapper til folderne, ligesom vi blev base for flere jyske SSP’ere, når de havde ærinder i København. Utallige lærere, forebyggere og GODA´s egne ungekorps har været igennem vores undervisningsprogrammer; enten når vi med den norske psykolog Tore Børtveit - der introducerede metoden ’Den motiverende samtale’ (Motivational Interviewing) i Danmark - bød velkommen på en lang række kurser for lærere og studievejledere på det femstjernede Hotel Skt. Petri, eller når vi i vindomblæste feriekolonier trænede gæstelærere, simulatorpiloter og pårørende til trafikofre i at videreformidle vores budskaber ud til hele landet.

Også internationalt fik GODA en plads. Som udpeget medlem af Europæisk Alkohol og Sundhedsforum under EU-Kommissionen blev vores aktiviteter anvendt som inspirationskilde til international forebyggelse ligesom vi i en årrække var en del af en Task Force om unge og trafiksikkerhed nedsat af Kommissionen.

Det har været spændende at sætte sig spor i forbyggelsesverdenen. GODAs første folder til forældre så dagens lys i 1999, og vores idé om gensidig ’kontrakt’, hvor ikke alene den unge, men også forælderen forpligter sig i form af at lytte til og støtte den unge, bekræftes nu af forskning om den forebyggende forældrerolle. Undervisningsprogrammer til folkeskolen og ungdomsklubber har været en naturlig del af arbejdet, ligesom vi allerede i 99 udarbejdede guidelines til alkoholpolitikker i ungdomsklubber og i 2004 udsendte en model til udformning af en alkoholpolitik på ungdomsuddannelser.

I de senere år har vi haft yderligere fokus på ungdomsuddannelserne inkluderende en folder til forældre, da flere og flere unge i dag er ’alkoholnybegyndere’ ved gymnasiestart på grund af den øgede debutalder. Det har været spændende at være med fra starten af, hvor GODA i samarbejde med andre i felten arbejdede for at indføre professionelle forebyggelsesmetoder, og til i dag, hvor alkoholforebyggelse for alvor er blevet udbredt, og hvor bevidsthed om metoder er blevet en naturlig del af forebyggelsesarbejdet.

GODA siger tak til alle samarbejdspartnere gennem årene.

Anett Wiingaard, sekretariatschef, GODA

Hent GODAs 25 års beretning her.