GODA bliver nedlagt

Efter mange år med et aktivt GODA med Anett Wiingaard ved roret, er der truffet beslutning om at nedlægge GODA. Der skal lyde en kæmpe tak til Anett Wiingaard for hendes utrættelige indsats og engagement for en bedre alkoholkultur i Danmark med særligt fokus på de unges alkoholvaner.

Baggrund
Der er sket meget gennem tiden, og ændringer er kun en naturlig udvikling. Derfor vil VSOD fremover selv fokuser mere på den offentlige debat som den fornuftige og balancerede stemme og derigennem at få mere opmærksomhed på den gode alkoholkultur. Den offentlige debat blusser særligt op, når der tales om danskernes sundhed og unges alkoholforbrug, men det kan også være i andre sammenhæng, hvilket stiller krav til en høj grad af både proaktivitet før og parathed når debatten blusser op i det offentlige rum. Samtidig skal VSOD i højere grad påpege, at alkohol er alkohol, uanset i hvilken form den er. Her oplever VSOD desværre, at ølprodukter opfattes som mindre skadelige i den offentlige debat, og at det er spiritus som er problemet.

GODA blev stiftet i 1995 med det formål at fremme den gode alkoholkultur. GODA har gennem tiden været en succes og en stor gevinst for VSOD og dens medlemmer. Men i takt med at alkoholdebatten er blevet væsentligt skarpere de senest år og mere polariseret, var der et behov for, at GODA indtog en mere proaktiv del i den offentlige alkoholdebat. Kommunikationen til bl.a. skoler, unge og forældre er blevet nemmere gennem sociale medier og hjemmesider. Den fysiske tilstedeværelse ude på skolerne har også en stor berettigelse, men desværre er det begrænset, hvor meget GODA kunne være fysisk til stede. Bestyrelsen har derfor måtte erkende, at der skulle væsentligt flere midler til at drifte et nutidigt og effektivt landsdækkende GODA, end foreningen kunne indfri.

Hvad nu?
Der skal ikke være tvivl om, at bestyrelsen har arbejdet målrettet på at kunne bevare GODA, men har erkendt, at der skal tænkes nyt, og samtidig bør der søges en bredere økonomisk opbakning uden for VSOD's medlemskreds, såfremt et GODA-lignende tiltag i fremtiden skal have succes i hele Danmark. Det er en idé, som bestyrelsen har påtaget sig at undersøge i løbet af 2019.

VSOD må som forening selv stå på mål for sine holdninger om sund alkoholkultur. Det vil vi gøre gennem policy papers samt kommunikation gennem sekretariatet eller formanden. VSOD må, som tiderne er nu, selv påtage sig et ansvar. I Danmark har vi tradition for selvregulering af branchen, hvilket vi fortsat skal styrke. Eksempler fra udlandet, fx Irland, hvor regeringen er ved at indføre den mest restriktive alkohollovgivning i Europa, viser, hvilken fremtid vi kan forvente, hvis vi ikke gør noget.

GODA bliver lukket ved udgangen af juni 2019. I perioden frem til 30. juni vil sekretariatet sikre en forsvarlig overdragelse af alle aktiver i GODA og Alkoholdialog. Efterfølgende skal bestyrelsen tage stilling til, hvilke 'aktiver' der fremover skal være VSOD-afsender på. Sekretariatet vil sikre en forsvarlig overdragelse. GODA vil pr. 1. juli 2019 ophøre med at virke. Dog vil hjemmesiderne goda.dk og alkoholdialog.dk være tilgængelig til udgangen af 2019, men der kommer ikke nyt indhold på hjemmesiderne.

VSOD's bestyrelse er enige om, at det er de rette beslutninger, der er taget ,og at VSOD fremover får en mere synlig tilstedeværelse i medier og branchen om danskernes alkoholkultur.

Skulle du have spørgsmål til GODA, kan du kontakte sekretariatet ved Nikolai Klausen på nkl@danskerhverv.dk eller tlf. 9137 3130.